De onttakeling van de Hedwigepolder

Straks zal het er weer stil zijn. Dan is de Hedwigepolder niet meer. Vooralsnog klinkt het bulderende geraas van de sloop. Fotograaf Marcel van den Bergh volgt de onttakeling van de Zeeuws-Vlaamse polder.

Wie op zoek is naar absolute rust kwam vroeger goed aan zijn trekken in de Hedwigepolder. Een Zeeuws-Vlaamse polder, ten oosten van Terneuzen, waar vrijwel niemand woont. Je hoorde het geruis van populieren. Het wuiven van gewassen. Heel soms hoorde je een schot. Gelost door jager Gery De Cloedt, de Belgische eigenaar van de polder.

Wie op zoek is naar politiek lawaai kon vroeger ook uitkomen bij de Hedwigepolder. Vanwege het Scheldeverdrag met Vlaanderen moest Nederland als compensatie voor de uitdieping van de Westerschelde waaraan de polder grenst nieuwe natuur maken. De Hedwigepolder moest onder water worden gezet. Premier Jan Peter Balkenende, Zeeuw, traineerde de boel. Zeeuwen geven geen land weg aan het water. Bijna viel het kabinet. Nederland moest uiteindelijk buigen.

Vorig jaar herfst zijn de laatste aardappels geoogst. De laatste mais is van het land. Poldereigenaar De Cloedt heeft met onteigening moeten instemmen en maakt nog wat lawaai bij de rechtbank in Middelburg. Hij vindt de 15 miljoen euro voor zijn polder veel te weinig.

De stilte na de laatste oogst was van korte duur. De komende jaren is de Hedwigepolder het decor van volop hoorbare bedrijvigheid. Bomen worden of zijn al omgezaagd. De weinige, vooral lange wegen in de ruim honderdjarige polder worden verbrokkeld. De huisjes van het gehucht Nieuw-Namen gaan tegen de vlakte. Boerderijen wacht hetzelfde lot.

Zo zal het jaren en jaren gaan. Slopers en grondwerkers met hun in de leegte extra hard weerklinkende materieel zijn de nieuwe, tijdelijke ‘bewoners’ van de Hedwigepolder. Er wordt gesloopt om straks weer stilte te krijgen. Landbouwgebied wordt ‘natte natuur’. Grensoverschrijdende natuur zelfs, want de Hedwigepolder wordt straks één met de iets oostelijker liggende, Vlaamse Prosperpolder.

De gewenste stilte keert straks weer terug. In 2022 wordt de Scheldedijk doorgebroken en neemt het Scheldewater bezit van wat eens land was.