beeldende kunst Van Goghs intimi

Vincent was geen eenzame kluizenaar

Het beeld van Vincent van Gogh als een eenzame en gekke kluizenaar die in armoede leefde is al tijdje aan verandering onderhevig. Dankzij de tentoonstelling Van Goghs intimi in Den Bosch wordt de volgende stap gezet. Niet dat Vincent nu gelijk een allemansvriend was, maar hij was wel met velen bevriend, of had op zijn minst contact. Omdat ze model voor hem zaten, hij geld van ze kon gebruiken of hun kunstopvattingen deelde. Onder hen: de schilders Émile Bernard, Camille Pissarro, Anton Mauve en natuurlijk Paul Gauguin, die níét Van Goghs oor heeft afgehakt, zoals weleens wordt beweerd. Dat deed Van Gogh toch echt zelf.