theater Sexual Healing

Geweldige acteurs spelen een ziekelijk disfunctionele familie

Jan Hulst en Kasper Tarenskeen, de enfants terribles van het Nederlands toneel, vermengen Teorema van Pasolini met het tv-programma Ik Vertrek. In Sexual Healing vertrekt een gezin naar Frankrijk: de zonnepanelen werken, de koeien grazen zich gelukkig, de gepensioneerde gasten knuffelen met oerkippen. Kan deze volstrekt uit elkaar gegroeide familie zich hier herpakken? Dan staat plots een jongeman op het erf, van wie een mystieke aantrekkingskracht uitgaat. Jeroen de Man regisseert onder andere Romana Vrede, Ariane Schluter en Hein van der Heijden in deze nieuwe, geruchtmakende productie van Het Nationale Theater.