beeldende kunst Rembrandt-Velázquez

Nederlandse en Spaanse meesters. Dialogen over werkelijkheid en eeuwigheid, religie en schoonheid

Twee historische grootheden naast elkaar, daar moet geknetter van komen. Rembrandt en Velázquez. Of misschien zelfs: Rembrandt versus Velázquez. Beide meesterschilders in de baroktijd. Beiden behept met een puntgave, wat grove, maar levendige penseelstreek. Beiden Freudiaanse psychologen avant la lettre door hun menschlich alzumenschliche benadering van de personages die voor ze poseerden. Oké, de ene Hollander, dan ander Spanjaard, en feitelijk elkaars vroegere tegenstanders in de Tachtigjarige Oorlog. Maar waarschijnlijk niet in het Rijksmuseum. Waar het smullen wordt om te kijken wie de betere portrettist is, of genreschilder. Een fantastische finale van het Rembrandtjaar. Rembrandt-Velazquez is een knap samengestelde expositie met werken van hoog niveau ★★★★☆