5 tot en met 11 jaar

5 tot en met 11 jaar

Kindervaccinaties 
uitgelegd 

1 Waarom moeten kinderen een coronavaccinatie krijgen? 2 Wat voor klachten krijgen kinderen bij een coronabesmetting? 3 Welke bijwerkingen hebben de vaccins voor kinderen? 4 Wat is er bekend over de gevolgen op de lange termijn van deze vaccinaties? 5 Hoe maak je een afspraak voor een kindervaccinatie? 6 Mag een kind zelf beslissen of het gevaccineerd wordt? 7 Krijgen kinderen dezelfde vaccins als volwassenen? 8 Hoeveel kinderen zijn er al gevaccineerd? 9 Hoe overwin je de prikangst van een kind? 10 Is het erg als een kind onlangs een andere vaccinatie heeft gekregen? 11 Moet een kind dat het coronavirus al gehad heeft ook gevaccineerd worden? 12 In welke landen worden kinderen al gevaccineerd? 13 Mogen scholen aan leerlingen vragen of ze gevaccineerd zijn? 14 Krijgen kinderen ook een coronatoegangsbewijs? 15 Moeten kinderen gevaccineerd zijn om te reizen?

7

Krijgen kinderen dezelfde vaccins als volwassenen?

Krijgen kinderen dezelfde vaccins als volwassenen?

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar krijgen hetzelfde vaccin als volwassenen: Comirnaty, beter bekend als het vaccin van Pfizer/BioNTech. Volgens zowel de Gezondheidsraad als het Europees Medicijn Agentschap is dit vaccin veilig en geschikt voor jonge kinderen.

De dosis die kinderen krijgen is wel kleiner. In de spuit zit 10 microgram, ongeveer eenderde van de dosis voor volwassenen. Omdat kinderen met een lagere dosering al voldoende afweerstoffen aanmaken, hoeven zij niet de volwassenendosis te krijgen.

Voor een volledige vaccinatie moeten kinderen, net als volwassenen, twee keer geprikt worden. Na hun eerste prik moeten kinderen minstens acht weken wachten voor ze opnieuw gevaccineerd worden. Omdat kinderen met een kwetsbare gezondheid waarschijnlijk minder goed reageren op de eerste vaccinatie, laat bij hen de tweede prik minder lang op zich wachten. Tussen de twee vaccinaties hoeft bij hen maar vier weken te zitten.

Op dit moment staat er nog geen boosterprik voor kinderen op het programma. Hiervoor zou de minister eerst de Gezondheidsraad moeten vragen of zo’n extra prik nodig is. Ook voor kinderen van 12 tot 18 jaar is een boostervaccinatie nog niet aan de orde. Het Europees Geneesmiddelen Agentschap moet nog beoordelen of de huidige vaccins ook geschikt zijn als booster voor minderjarigen. Eind december heeft toenmalig minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid de Gezondheidsraad om een advies gevraagd over het nut en de noodzaak van een boosterprik voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Dat advies wordt binnenkort verwacht.

Volg ons