5 tot en met 11 jaar

5 tot en met 11 jaar

Kindervaccinaties 
uitgelegd 

1 Waarom moeten kinderen een coronavaccinatie krijgen? 2 Wat voor klachten krijgen kinderen bij een coronabesmetting? 3 Welke bijwerkingen hebben de vaccins voor kinderen? 4 Wat is er bekend over de gevolgen op de lange termijn van deze vaccinaties? 5 Hoe maak je een afspraak voor een kindervaccinatie? 6 Mag een kind zelf beslissen of het gevaccineerd wordt? 7 Krijgen kinderen dezelfde vaccins als volwassenen? 8 Hoeveel kinderen zijn er al gevaccineerd? 9 Hoe overwin je de prikangst van een kind? 10 Is het erg als een kind onlangs een andere vaccinatie heeft gekregen? 11 Moet een kind dat het coronavirus al gehad heeft ook gevaccineerd worden? 12 In welke landen worden kinderen al gevaccineerd? 13 Mogen scholen aan leerlingen vragen of ze gevaccineerd zijn? 14 Krijgen kinderen ook een coronatoegangsbewijs? 15 Moeten kinderen gevaccineerd zijn om te reizen?

13

Mogen scholen aan leerlingen vragen of ze gevaccineerd zijn?

Mogen scholen aan leerlingen vragen of ze gevaccineerd zijn?

Nee, scholen mogen niet aan leerlingen vragen of ze tegen het coronavirus zijn gevaccineerd. Of iemand wel of niet een prik heeft gehad, is volgens de privacywet AVG een gegeven over de gezondheid van die persoon en dat soort gegevens mogen alleen onder strikte voorwaarden worden verwerkt. Als een school er toch naar vraagt, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alleen als leerling en ouder expliciete toestemming geven, mag een school de vaccinatiestatus registreren. Vanwege de leerplicht mogen scholen ongevaccineerde kinderen niet weigeren.

Kinderopvanglocaties mogen wel een strenger vaccinatiebeleid hanteren. Door een wet die vlak voordat het coronavirus Nederland bereikte werd aangenomen, mag een kinderopvang kinderen die geen vaccinaties hebben gehad weigeren.

De Gezondheidsraad vindt dat iedere vorm van vaccinatiedrang bij jongere kinderen voorkomen moet worden. De raad wil niet dat kinderen door een beslissing van hun ouders sociaal uitgesloten worden.

Volg ons