De meest gestelde lezersvragen over de Europese verkiezingen

1 Waarover gaan we stemmen? 2 Hoe relevant zijn deze verkiezingen? 3 Is het Europees Parlement een ‘feestcommissie op zoek naar een feest’, zoals premier Rutte in het verleden beweerde? 4 Welke belangrijke zaken heeft het Europees Parlement afgelopen jaren bereikt? 5 Stemmen europarlementariërs anders dan hun nationale collega’s? 6 Waarom stemmen we op nationale en niet op Europese partijen? 7 Mogen inwoners uit de overzeese gebieden ook stemmen voor de Europese verkiezingen? 8 Waar stem je als je in een ander land woont? 9 Hoeveel kost het Europees Parlement? 10 Wat zijn de grote thema’s bij de verkiezingen? 11 Hoe groot is de kans dat buitenlandse mogendheden de Europese verkiezingscampagne zullen beïnvloeden? 12 Wat zeggen de peilingen?

Hoe relevant zijn deze verkiezingen?

Het Europees Parlement is de enige direct gekozen institutie van de EU. Het heeft op vrijwel alle beleidsterreinen macht, want het moet instemmen met de wetten en regels die de Europese Commissie en de lidstaten willen invoeren. Door het parlement worden wetsvoorstellen regelmatig gewijzigd (meestal aangescherpt) en soms verworpen. Kleinere landen als Nederland zijn feitelijk sterker vertegenwoordigd in het parlement dan landen die groter zijn. Zo heeft Nederland 1 zetel per 650 duizend inwoners, in Duitsland is dat 1 zetel per 860 duizend.

De relevantie van het parlement staat onder druk door de dalende opkomst bij de verkiezingen. Bij de laatste verkiezingen in 2014 bracht maar 42,6 procent van de kiezers zijn stem uit. De lage opkomst vermindert niet concreet de macht van het parlement, maar ondergraaft wel de geloofwaardigheid: namens wie spreken de parlementariërs nog? In Tsjechië nam de laatste keer 18,2 procent van de stemgerechtigden de moeite om naar de stembus te gaan, in Slowakije was er een opkomst van 13 procent. Ook Nederland zat met een opkomstpercentage van 37,3 onder het Europese gemiddelde.