Volkskrant Klimaatklok

data klimaat

De belangrijkste cijfers over klimaatverandering op een rij

De uitstoot van broeikasgassen gaat onverminderd door. De wereldwijde temperatuur stijgt, evenals de zeespiegels, en de ijskappen smelten. Het doel om de aarde te behoeden voor 1,5 graad opwarming voor 2030 is in feite al onhaalbaar, blijkt uit berekeningen van het IPCC. Dit zijn de belangrijkste grafieken die klimaatverandering weergeven op een rijtje.

Het probleem

 • Hoeveel graden is de temperatuur wereldwijd nu al gestegen?

  Deze grafiek geeft de gemiddelde globale temperatuurstijging per maand weer ten opzichte van het gemiddelde over de 20ste eeuw.

 • Hoeveel graden is de temperatuur wereldwijd nu al gestegen?

  Deze grafiek geeft de gemiddelde globale temperatuurstijging per maand weer ten opzichte van het gemiddelde over de 20ste eeuw.

 • Welk deel van deze stijging komt door menselijk toedoen?

  De blauwe lijn in deze grafiek laat de waarschijnlijke temperatuurwisselingen zien als alleen de natuur haar gang ging. De schommelingen daarin komen door de activiteit van de zon, de rook van vulkanen, enzovoort. De werkelijke metingen (grijs) komen echter steeds verder van de natuurlijke verwachtingen af te staan.

 • Hoe gaat dat in Nederland?

  Volgens het KNMI is gemiddelde jaartemperatuur in Nederland met ruim 2 °C toegenomen sinds het begin van de metingen in 1901. Deze grafiek geeft de gemiddelde weektemperatuur weer in de eerste drie decennia van de 20ste eeuw, evenals die van de laatste drie decennia. De oranje lijn laat de gemiddelde weektemperatuur in 2021 zien.

 • Deze kaart laat de netto verandering in bosbedekking zien per land. De 'blauwe' landen kappen minder bomen dan ze nieuw aanplanten, en de 'rode' landen verliezen meer bos dan ze kunnen herstellen.

CO₂

 • Hoeveel CO₂ hangt er in de lucht?

  Koolstofdioxide is het belangrijkste gas dat voor deze opwarming zorgt. De volgende grafiek laat de oplopende CO₂-concentratie in de atmosfeer zien, gemeten in deeltjes per miljoen.

 • Wie zijn de grote vervuilers?

  De klimaatcrisis is duidelijk veroorzaakt door de rijke landen die als eerste het industrialisatieproces doormaakten en zo verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de historische CO₂-emissies. Deze disbalans tussen rijke en armere landen bestaat nog. De rijkste 1 procent van de wereldbevolking stoot twee keer meer CO₂ uit dan de armste helft.

 • Hoe verandert de Nederlandse uitstoot?

  De Nederlandse uitstoot van broeikasgassen in 2021 was weer hoger dan in het voorgaande jaar. Door het koude voorjaar werd er in veel huishoudens meer gestookt en meer aardgas verbruikt. De uitstoot van de landbouw- en elektriciteitssector steeg om dezelfde reden. Daarmee is het Urgendadoel voor de vermindering van de CO2-uitstoot met 25 procent niet gehaald. In 2020 lukte dit nipt.

Gevolgen