Ongekende ebola-epidemie in West-Afrika

Sinds eind maart 2014 kampen de West-Afrikaanse landen Guinee, Sierra Leone en Liberia met een grote uitbraak van het ebolavirus.
Tienduizenden mensen zijn al besmet geraakt en ruim de helft van de patiënten overlijdt.
We brengen hier het verloop van de epidemie in kaart en rapporteren wekelijks de laatste informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Wat is ebola?

Het ebolavirus werd voor het eerst waargenomen in 1976, nabij de rivier Ebola in Congo en in Soedan. Men denkt dat fruit-etende vleermuizen de drager zijn van het virus. Uitbraken ontstaan veelal in afgelegen, beboste gebieden, door direct contact met vleermuizen of door de consumptie van besmet 'bush meat', zoals apen- of varkensvlees.

Hoewel het virus uiterst besmettelijk en vaak fataal is, verspreidt het zich niet via de lucht, maar alleen door direct contact met bloed, braaksel en andere lichaamsvloeistoffen van patiënten. Twee tot 21 dagen na besmetting treden de eerste symptomen, zoals koorts en misselijkheid, op. Later ontstaan ook diarree, nier- of leverfalen en bloedingen. Besmette patiënten zijn veelal te ziek om nog te reizen, wat het verspreidingsrisico enigszins beperkt.

De sterke initiële gelijkenis met de symptomen van andere veelvoorkomende tropische ziekten, zoals malaria en lassakoorts, bemoeilijkt de vroegtijdige diagnose. De behandeling bestaat uit isolatie en intensieve zorg. Vooralsnog is er geen geregistreerd medicijn of vaccin beschikbaar.

Bekijk een eerder of later moment met behulp van de pijltjesknoppen of verschuif de groene datumindicator onderaan de grafiek. Bekijk meer details door de cursor boven de grafiek of een stip op de kaart te plaatsen.

23092014 © de Volkskrant - Dutch Data Design