Hoe ontwikkelt de huizenmarkt zich in uw regio?

De visualisatie brengt de Nederlandse huizenmarkt in het vierde kwartaal van 2017 in beeld, in vergelijking met het vierde kwartaal van voorgaande jaren. Bekijk zelf de historische ontwikkelingen in de regio's door een postcode op te geven, door op de kaart te klikken of door een grafieklijn te selecteren.
Toelichting: wat betekenen deze getallen?

De verkoopprijs van de gemiddelde woning is de prijs behorend bij de middelste waarneming, wanneer alle huisverkopen in een naar prijs oplopende reeks geordend worden ('mediane' verkoopprijs).

De verandering in de gemiddelde verkoopprijs is de rekenkundig gemiddelde prijsverandering voor alle woningsoorten samen, berekend door weging van het aantal verkopen van elk woningtype.

Een procentuele daling van de (mediane) verkoopprijs van de gemiddelde woning gaat niet altijd samen met een daling van de rekenkundig gemiddelde prijs van alle verkochte woningen, bijvoorbeeld als er in het afgelopen kwartaal meer duurdere woningen zijn verkocht dan in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar waarmee vergeleken wordt.

De historische verkoopprijzen zijn niet gecorrigeerd voor inflatie.

In de grafieken van de procentuele verandering is voor elk van de regio's de gemiddelde verkoopprijs en het aantal transacties in het vierde kwartaal van 2017 op 100% gesteld. De percentages van de voorgaande jaren geven dus de verhouding tot het vierde kwartaal van 2017 weer.

Bron data: NVM

Verkoopprijs gemiddelde woning 4e kwartaal 2017

Zoek op postcode of klik op de kaart:

Gemiddelde verkoopprijs 4e kwartaal 2017 t.o.v.:

Procentuele verandering van de gemiddelde verkoopprijs

Procentuele verandering van het aantal transacties

11-1-2018 © de Volkskrant - Mirjam Leunissen