Een momentje...

De YouTube-sterren van reactionair rechts

Op videoplatform YouTube staan duizenden video’s met een extremistische boodschap. Hier brengen we de populairste kanalen van ‘reactionair rechts’ in kaart - een universum dat zich kenmerkt door een felle afkeer van progressieve waarden.

We verzamelden duizenden video­kanalen met een rechtse inslag, plus de kanalen waar zij op geabon­neerd zijn of naar verwijzen. Daar zitten neo­nazistische, conserva­tieve of liber­ta­rische kanalen bij, zoals ReasonTV (400.000 abon­nees), maar ook het popu­laire progressief linkse kanaal The Young Turks (4,2 miljoen abonnees). Rechtse vloggers volgen name­lijk hun ideologische tegenpolen, een ‘enemy they love to hate’.

Hoe groter de stip van een video­kanaal, des te meer reactio­nair rechtse kanalen erop geabon­neerd zijn. Voor de over­zichte­lijkheid laten we alleen de onderlinge verbanden van de honderd populairste kanalen zien en zetten we alleen kanalen op de kaart die meer dan tien­duizend abonnees hebben en die minstens een miljoen maal bekeken zijn.

De reactionair rechtse kanalen zijn onderling verbonden door hun gemeen­schappelijke hekel aan het feminisme, diversi­teit en linkse media. En in de extreemste hoeken ook anti­semi­tisme en wit superiori­teits­denken. Ze verwijzen vaak naar elkaar en rechtse YouTube-sterren werken ook geregeld samen. Die reclame over en weer kan kijkers gemakkelijk steeds verder een radicale hoek in trekken.

De gehele reactionair rechtse ruimte, en in het bijzonder de subgroep rechts­boven op de kaart, heeft een grote afkeer van zoge­noemde social justice warriors – progressieve mensen die meer diversiteit en gelijkheid willen, maar dat volgens rechts op zo’n totali­taire manier eisen dat het tot een volledige onderwerping aan poli­tieke correctheid zou leiden.

Sommige kanalen, zoals ShoeOnHead (1,1 miljoen abon­nees), publiceren een onop­houde­lijke stroom aan video’s waarin ze het door­geslagen ‘diversiteits­gezeur’ van social justice warriors hekelen.

De Brit Sargon of Akkad (ruim 900.000 abonnees) is ook een belangrijke speler in dit domein. Hij werd in 2014 groot door ‘Gamer­gate’, een massale online treiter­campagne tegen vrouwelijke game-ontwikkelaars die voor meer diversi­teit en minder seksisme in de game­cultuur pleitten. Sargon of Akkad trok fel van leer tegen deze vrouwen en hij moet nog altijd weinig hebben van feminisme en diversiteit.

De groep van ‘Men Going Their Own Way’ (mgtow) gaat nog een stap verder en zweert vrouwen letterlijk af. Kanalen als Thinking-Ape (6,5 miljoen keer bekeken) lijken een vrouw­loos bestaan filosofisch te recht­vaar­digen, maar de tref­woorden bij de video’s verraden veel agressie jegens vrouwen (‘gold digging whores’).

We vinden hier ook de ‘involuntary celibates’, ofwel incels, die on­vrij­willig seks­loos zijn. Hun bekendste boegbeeld is Elliot Rodger, een getroebleerde Ameri­kaanse twin­tiger die in 2014 zes mensen en zichzelf doodde. De video met zijn motief die hij even daarvoor op YouTube plaatste - hij wilde vrouwen straffen omdat ze hem hadden afgewezen - ging viraal.

In een ander deel van de reactionair rechtse ruimte delen de kanalen een sterke afkeer van immigratie of juist een voor­keur voor wit superio­ri­teits­denken. De Canadees Stefan Molyneux (ruim 900.000 abon­nees) is hier een van de populairste YouTube-sterren. Hij gelooft dat zwarte mensen vanwege hun genen een lager IQ hebben. Na zijn bezoek aan Polen eind vorig jaar stelde hij dat de monocultuur van het ’99% blanke land zonder criminaliteit’ iets is om te koesteren.

We vinden in deze hoek ook twee vrouwelijke YouTube-sterren. De Amerikaanse Brittany Pettibone (116.000 abon­nees), die van leer trekt tegen migranten, werd vorig jaar de toegang tot Engeland ont­zegd omdat ze zou aan­zetten tot haat. En de Cana­dese Lauren Southern (bijna 700.000 abon­nees) reist de halve wereld rond om ook buiten YouTube om te spreken over de ver­meende gevaren van massa-immigratie en de ‘witte genocide’.

Lauren Southern maakte lang deel uit van het Rebel Media-imperium (ruim 1,1 miljoen abonnees), een groep kanalen die zich tegen immi­gratie en de islam richten. De Britse anti-islam activist Tommy Robinson is ook een ster uit de Rebel- stal. Hij werd de held van extreem-rechts nadat hij vorig jaar de orde ver­stoor­de bij een rechtszaak tegen een groep islamitische lover­boys.

Red Ice TV (300.000 abonnees, ook populair in Neder­land) en David Duke, de oud-voorman van de Ku Klux Klan, verspreiden ook anti­semitisch materiaal. En de tot orthodox christen bekeerde jood Brother Natha­nael geeft geregeld af op zijn oud-geloofsgenoten.

Ze grenzen daarmee aan kanalen die grossieren in anti­semitische complot­theorieën, zoals KnowThe­TruthTv en de beroemde David Icke (meer dan 500.000 abonnees). De populairste video van KnowThe­TruthTv gaat over de ‘joodse finan­ciële almacht’ in Amerika en is al ruim een miljoen keer bekeken. Verder vinden we hier complot­denkers die geloven dat geheime genoot­schappen als de Illuminati en de New World Order (NWO) de wereld besturen.

Samen met nieuwskanalen die beweren de ‘echte’ feiten over migratie of de islam te brengen – ‘unscripted analysis of The Matrix we live in’, volgens Truthstream Media – heeft Russia Today (RT) ook een prominente plek in deze hoek. Deze tv-zender wordt door de Russische staat gesponsord en wordt er vaak van be­schul­digd misleidende propaganda te ver­spreiden.

Wat opvalt is dat de reactio­nair rechtse video­kanalen vaak geabon­neerd zijn op meer regu­liere kanalen, die kritisch staan tegen­over de maatschappij of populaire cultuur (bijvoorbeeld h3h3­Productions) en kanalen in het athe­ïstische domein.

De atheïstisch/seculiere kanalen zetten zich veelal af tegen religie in het algemeen en soms de islam in het bijzonder. Amazing Atheist (1 miljoen abonnees) publi­ceert daar­naast ook anti-feministische en anti-social justice video’s, die miljoenen keren bekeken zijn. De Britse komiek Pat Condell is, mede door veel­vuldige promotie op Geen­Stijl, ook in Nederland populair vanwege zijn anti-islam video's.

Zogenaamde bloodsports – urenlange live-debatten tussen controversiële vloggers – zijn ook populair in de reactionair rechtse YouTube-ruimte. Een van de be­kend­ste, over de ‘biolo­gische eigenschappen van witheid’, vond begin 2018 plaats tussen Sargon of Akkad en Richard Spencer. De voorzichtig kritische Sargon was geen partij voor de door­gewinterde witte nationalist. Kijkers die voor het eerst over Spencer’s denk­beelden hoorden reageerden instemmend.

Maar rechtse YouTube-sterren die het minder pro­fes­sio­neel aan­pakken zijn soms ook ware beroemd­heden, ondanks de low­budget­kwaliteit van hun video's. De populaire alt-right vlogger Styx­hexen­hammer666 (bijna 350.000 abon­nees) geeft vaak politiek commen­taar in een open­geknoopt leren jasje en voor een romme­lige achtergrond met slechte belichting.

VERANTWOORDING

We brachten de reactionair rechtse YouTube-ruimte in kaart door een uitgebreide lijst op te stellen van popu­listische, extremistische en radicale organisaties met een rechtse inslag. Hiervoor gebruikten we informatie van politi­cologen, anti­fascisme-organisaties en de media. Met het YouTube Data Tool zochten we vervolgens uit op welke kanalen zij weer geabon­neerd zijn en wie ze aanraden bij de 'featured channels'. Het resulterende netwerk is een moment­opname van 18 december 2018 en 24 januari 2019.