De Voedselzaak

De komende drie decennia vinden er twee belangrijke ontwikkelingen plaats. De VN voorspellen dat de wereldbevolking gaat groeien van 7,4 miljard mensen in 2018 naar 9,8 miljard in 2050. Tegelijkertijd zullen we de komende 32 jaar de gevolgen van klimaatverandering gaan zien in de geschikte landbouwgrond en water, en dus in onze boodschappenmandjes en op onze borden.

Met deze twee voorspellingen in het achterhoofd zocht de Volkskrant van januari 2018 tot januari 2019 naar een antwoord op de vraag: hoe voeden we 10 miljard monden in 2050? Het resultaat van die zoektocht valt terug te lezen op deze site en in dit (gratis) e-book.

We focusden ons tijdens dit project op Afrika. De gevolgen van bevolkingsgroei en klimaatverandering zijn het sterkst terug te zien op dit continent. Door een betere gezondheidszorg is de kindersterfte lager en stijgt de gemiddelde levensduur. Verwacht wordt dat het geboortecijfer gelijk blijft. Dit maakt dat het aantal Afrikanen zal verdubbelen van 1,2 miljard naar 2,5 miljard mensen in 2050.

Tegelijkertijd komt de voedselvoorziening op het continent onder druk te staan door de opwarming van de aarde. Verandering – of uitblijven – van regenseizoenen en stijgende waterspiegels hebben grote impact op landbouw, veeteelt en visserij.

Daarnaast onderzocht de redactie van de Volkskrant welke invloed deze ontwikkelingen hier in Nederland gaan hebben. Moet u uw ochtendritueel straks omgooien omdat koffiebonen een zeldzame delicatesse worden? Verkiest u uit milieuoverwegingen in 2050 de kweeksteak boven de vleessteak? Moet iemand die immigranten wil weren Afrika helpen? En valt er ook iets te verdienen aan die 2,4 miljard extra mensen?

Deze site is de plek waar we alle reportages, onderzoekstukken, dataverhalen, video's, podcasts en opiniestukken bundelden. Tientallen Volkskrant-redacteuren en -medewerkers droegen bij aan het project, alsmede denkers en doeners van buiten de krant.

Verantwoording

De Volkskrant heeft voor dit onderzoeksproject de European Publishers Longterm Reporting Grant van het European Journalism Centre (EJC) gekregen. Het EJC kent deze beurzen toe aan media die gedurende een lange periode en op een innovatieve manier verhalen maken over één van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De Volkskrant focust zich op doelstelling twee: het uitbannen van honger, het realiseren van voedselzekerheid en verbeterde voeding en het bevorderen van duurzame landbouw. Andere media die dit jaar de beurs hebben ontvangen zijn onder meer de VPRO, CNN en Elle UK.

Het EJC heeft financiering voor deze beurs gekregen van de Bill & Melinda Gates Foundation, de stichting die is opgericht en wordt voorgezeten door Bill en Melinda Gates. Noch het EJC, noch de Gates Foundation hebben inspraak in de redactionele invulling van dit project. De Volkskrant legt wel verantwoording af bij het EJC over de besteding van het ontvangen geld en de bezoekcijfers.

Productie: Kustaw Bessems en Stan Putman
Design: Sophia Twigt
Website: Martijn Eerens

Ter afsluiting van de Voedselzaak hebben we de beste artikelen gebundeld in een e-book. Download het hier voor e-readers, tablets, pc's en telefoons.