Den Haag

  • 524.882 inwoners
  • 14% is 65+ jaar oud
  • 52% is allochtoon
  • 48% koopwoningen
  • 11% van de inwoners heeft een uitkering (excl. AOW)

We gebruiken de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018, gepubliceerd door de ANP verkiezingsdienst en verkregen via LocalFocus. We tonen alleen gemeenten waar dit jaar verkiezingen plaatsvonden en zonder lijstverbindingen tussen landelijke partijen enerzijds en lokale partijen anderzijds.

We vergelijken de gemeenten door de mate van overeenkomst, ofwel Hellinger distance, te berekenen tussen de gemeentelijke verdelingen van de uitgebrachte stemmen over de Tweede Kamer-partijen en de lokale partijen (gebundeld in één groep 'lokaal'). Wanneer de Hellinger distance meer dan 0.37 bedraagt, bestempelen we de overeenkomst als 'weinig'. Verder laten we ten hoogste de top 20 van de meest vergelijkbare gemeenten zien.

Waar een Tweede Kamer-partij niet aan de verkiezingen deelnam, stellen we de stemuitslag van die partij op nul. Hierdoor komen in onze vergelijking gemeenten met een vergelijkbaar profiel van deelnemende partijen bovendrijven. In het geval van lijstverbindingen tussen twee of meer Tweede Kamer-partijen vergelijken we de behaalde stemmen van die lijstcombinatie met het samengevoegde resultaat van eenzelfde combinatie van partijen in de andere gemeenten, als alle partijen uit die combinatie daar deelnamen.

De gegevens over het aantal inwoners, 65-plussers, allochtonen, koopwoningen en uitkeringen zijn afkomstig van het CBS. Het idee om de overeenkomst tussen de gemeentelijke verkiezingsuitslagen te berekenen is afkomstig van Tulp Interactive.