{{meta.title}}

{{meta.lead}}

{{meta.credits}}

{{meta.readmore}}

{{meta.cta}}

Verantwoording onderzoek

Om antwoord te krijgen op de vraag ‘wat de mogelijke invloed is van desinformatie en complottheorieën op het maatschappelijke debat?’, heeft I&O Research gebruikgemaakt van een experiment met een zogeheten split-run techniek. Hierbij wordt de steekproef op willekeurige wijze in vieren gedeeld, zodoende ontstaan vier matched samples van elk circa 600 respondenten.

Elke respondent werd aselect toegewezen aan één van de vier groepen. Deze random toewijzing verzekert de onderzoekers ervan dat eventuele verschillen tussen de groepen een effect zijn van het voorleggen van verschillende stimuli (de andere berichten) en niet veroorzaakt worden door een andere samenstelling van de steekproef.

Een kwart van de steekproef heeft geen berichten voorgelegd gekregen, dit is de controlegroep.

Drie kwart van de steekproef kreeg vier cases in een bepaalde variant voorgelegd (in verschillende niveaus van reguliere dan wel alternatieve media), waarna ze dezelfde vragen beantwoordden over de geloofwaardigheid van het bericht, of het bericht ze van gedachten heeft doen veranderen en hoe.

Daarna is deze groepen verteld wat de bron was en is gevraagd naar de betrouwbaarheid van deze bron. Tenslotte is ze een reeks stellingen voorgelegd over het betreffende onderwerp.

Lees hier het volledige onderzoek