Ben jij je bewust van je vooroordelen?

Iedereen heeft vooroordelen. Opvoeding en media kleuren ons beeld van anderen, er is geen ontsnappen aan. Deze test maakt je daar bewust van.

Doe de Volkskrant vooroordelentest

Of sla de test over en bekijk alleen de algemene uitslagen en toelichting

Test Mirjam Leunissen Vormgeving Wendy van der Wauw

Start stap 1 ... (druk hier of op de spatiebalk)
Ga naar stap 2
stap 1 van de 5
Probeer nogmaals

In deze test moet je twee concepten aan elkaar koppelen, 'Nederlander' met positief of negatief en 'vluchteling' met positief of negatief. Hoe sneller je reageert alsof deze woordparen één groep vormen, hoe sterker ze in je brein geassocieerd zijn. En andersom: hoe langzamer je bijvoorbeeld reageert op de combinaties 'vluchteling of positief' — 'Nederlander of negatief', hoe minder je die begrippen aan elkaar verbindt.

Trek niet al te grote conclusies uit deze test. Deze 'impliciete-associatie-test' is slechts geïnspireerd op wetenschappelijke testen, maar is dat zelf niet. Een van de verschillen is dat we de reactietijden niet aan een volledige wetenschappelijke analyse onderwerpen, we kijken alleen naar de reactiesnelheid bij de woordparen. En die geeft slechts een ruwe indicatie van een mogelijk vooroordeel. Bovendien kan de uitslag beïnvloed zijn doordat we eerst de associatie 'Nederlander / positief' — 'vluchteling / negatief' aanboden. Maar bedenk daarbij wel: dit is precies het soort prikkels waar we ook in ons dagelijks leven de hele tijd aan blootstaan. Geen exacte wetenschap dus, maar waarschijnlijk voelde je wel hoe lastig woordparen zijn die haaks staan op je (onbewuste) associatie.

Een impliciet vooroordeel is niet hetzelfde als een expliciete mening. Automatische associaties ontstaan onbewust, door je opvoeding, je ervaringen en de media, en we hebben ze allemaal. Als mensen over hun antwoord mogen nadenken, zeggen ze vaak iets anders en ook hun gedrag wordt niet volledig bepaald door impliciete vooroordelen. Als je langzamer reageerde bij de combinatie 'vluchteling / positief' — 'Nederlander / negatief' wil dat dus nog niet zeggen dat je een hekel hebt aan vluchtelingen of anderen discrimineert. Het zegt hoogstens iets over je reflexgedachten. Niks over wat je daarmee doet.


Lees meer over vooroordelen en hoe je ervan afkomt


De officiële, wetenschappelijke impliciete-associatie-testen kun je hier doen.