Zwaardere ongevallen op snellere trajecten

De kans om bij een ernstig ongeval op een van de Nederlandse snelwegen betrokken te raken is het grootst op trajecten met een maximum snelheid van 100 km/uur, de vaak drukke trajecten in de buurt van grote steden. De kans op een dodelijke afloop is echter het grootst op de eind 2012 ingevoerde 130 km/uur trajecten.

Dat blijkt uit een analyse van de Volkskrant van de 1127 geregistreerde ernstige ongevallen in 2015, waarbij de betrokkenen dodelijk, zwaar of licht letsel opliepen. Van de 250 botsingen op 130 km/uur trajecten was in 10% van de gevallen sprake van een dodelijk ongeval. Op de 120 km/uur en 100 km/uur trajecten was dat respectievelijk 7% en 2%.

Bekijk zelf op de kaart waar de geregistreerde snelwegongevallen met dodelijk, zwaar of licht letsel plaatsvonden in de periode 2013 - 2015. De grootte van de cirkels geeft het aantal ongevallen op een bepaald wegvak aan.

Visualisatie: Mirjam Leunissen, Data: BRON, RWS

Jaar:
Letsel:
Snelheid:
Weg: