Door: Dutch Data Design (visualisatie), Wendy van der Wauw (vormgeving), Sybren Kooistra (data)

21 februari 2015 © de Volkskrant

Welke wetenschappers haalden de afgelopen twee decennia het meeste geld op?
En wie lopen er in de achterhoede?
Vul een naam in of klik op een persoon hieronder of in het overzicht rechts.

Wat betekenen de bedragen?

X

Wat betekenen de bedragen?

Alle bedragen zijn een indicatie van de door de wetenschappers ontvangen onderzoeksgelden (vanaf €20.000) en zijn gebaseerd op de financiering van onderzoeksprojecten door de European Research Council (vanaf 2008), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (~2004-2014) en het Zwaartekracht-programma van het ministerie OCW.

Ontvangen bedragen zijn toegekend aan de aanvragers van het onderzoeksproject en, bij het Zwaartekracht-programma, evenredig verdeeld over de ontvangers, aangezien de precieze verdeling van de gelden niet bij de Volkskrant bekend is. Bij NWO komen de eerste bedragen al uit 1995, maar tot 2004 zijn dat er zeer weinig.

Voor het NWO-gebied Natuurkunde zijn alleen de persoonsgerichte financieringsinstrumenten, zoals de Vernieuwingsimpuls, meegenomen, omdat de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) de andere financieringsinstrumenten in de natuurkunde voor haar rekening neemt.