Klik op elk van de uitspraken om de bijbehorende resultaten te bekijken

Zowel artsen als leken hebben grote belangstelling voor medisch nieuws

Geïnteresseerde leken

Ik volg nieuws over gezondheid en ziekten in de media goed

71 respondenten

Artsen en zorgprofessionals

Ik bekijk nieuws over gezondheid en ziekten in de media ...

284 respondenten

Ze halen dit medische nieuws vooral uit de krant en van het internet

Geïnteresseerde leken

Ik kom medisch nieuws het vaakst tegen via ...


94 respondenten

Artsen en zorgprofessionals

Ik blijf het liefst op de hoogte over medische onderwerpen in de media via ...

284 respondenten

Patiënten praten geregeld met hun arts over berichten in de media ...

Geïnteresseerde leken

Ik praat weleens met mijn dokter over iets dat ik gehoord heb via de media

94 respondenten

Artsen en zorgprofessionals

Het aantal patiënten dat afgelopen week tijdens mijn spreekuur nieuws uit de media opbracht:

182 respondenten


Geïnteresseerde leken

Mijn dokter staat er voor open als ik met informatie uit de media kom

71 respondenten

Artsen en zorgprofessionals

Ik sta open voor informatie die patiënten uit de media halen

193 respondenten

... en patiënten hebben door de media meer kennis over hun aandoeningen

Geïnteresseerde leken

Als patiënt is het belangrijk om al het nieuws over je ziekte goed bij te houden
.

71 respondenten

Artsen en zorgprofessionals

Door de media hebben patiënten nu veel meer medische kennis dan 15 jaar geleden

206 respondenten

Patiënten putten vaak ook hoop uit berichten in de media ...

Geïnteresseerde leken

Berichtgeving in de media heeft mij weleens hoop gegeven, bijvoorbeeld op genezing of een betere behandeling

94 respondenten


Mijn inschatting van de betrouwbaarheid van de media wanneer het gaat om medisch nieuws:

71 respondenten

... maar volgens artsen is die hoop regelmatig onterecht en zijzelf voelen zich soms onder druk gezet

Artsen en zorgprofessionals

Door verhalen in de media hebben mijn patiënten een beeld van aandoeningen of behandelmogelijkheden dat niet strookt met de huidige medische wetenschap

219 respondenten


Ik denk dat berichtgeving in de media onterechte hoop wekt bij patiënten284 respondenten


Ik ervaar weleens druk van patiënten vanwege een publicatie in de media

199 respondenten

Praktijkvoorbeelden van verkeerde beeldvorming:

 • dat een hersenbloeding voorkomen kan worden door een laser-behandeling die het bloed verdunt
 • een nieuwe insulinepomp gepresenteerd bij De Wereld Draait Door die nog lang niet marktklaar is
 • dat suiker psychische klachten geeft en koolhydraten slecht voor je zijn
 • zomaar vitamines slikken met het idee 'baat het niet, schaadt het niet'
 • dat cholesterolremmers zinloos en enkel door de industrie bedacht zijn om geld mee te verdienen
 • dat kanker al een chronische ziekte is
 • nieuws over medicijnen die nog in een experimentele fase zijn
 • dat zoetstoffen kanker veroorzaken
 • irreële verwachtingen door doorbraken bij proefdieren
 • dat je met een vaccinatie tegen het RS verkoudheidsvirus astma voorkomt
 • dat met een urinetest de uitslag van ivf kan worden voorspeld

Men vindt dat de media teveel 'hypen' over nieuwe behandelingen ...

Artsen en zorgprofessionals

Ik vind dat onderzoekers te snel hun verhaal via de media verspreiden

284 respondenten


Er is veel 'hype' in de media over nieuwe behandelingen
.

71 en 207 respondenten

Je hoort er weinig over terug in de media als een behandeling uiteindelijk toch niet blijkt te werken

71 en 207 respondenten

... en artsen vinden dat de media te weinig aandacht besteden aan alledaagse kwalen

Artsen en zorgprofessionals

De publiciteit rondom kanker gaat ten koste van de aandacht voor andere ziekten

205 respondenten


Er is te weinig aandacht voor alledaagse kwalen in de media
.

206 respondenten

Artsen geven suggesties om de medische berichtgeving te verbeteren ...

... terwijl medisch studenten bijgeschoold willen worden

Profiel geënqueteerden

Geïnteresseerde leken

Van de respondenten is 79 procent vrouw en 21 procent man

64 respondenten

Artsen en zorgprofessionals

Van de respondenten is 62 procent vrouw en 38 procent man

232 respondenten


Geïnteresseerde leken

Mijn hoogst genoten opleiding is ...

94 respondenten

Artsen en zorgprofessionals

Mijn beroep is ...

284 respondenten

251014 © de Volkskrant - Dutch Data Design