Werkgevers krabbelen terug: reparatie derde jaar WW wankelt
© ANP

Werkgevers krabbelen terug: reparatie derde jaar WW wankelt

De reparatie van het derde jaar WW wankelt alsnog. Nadat het kabinet deze week goedkeuring had gegeven aan de afspraak tussen werknemers en werkgevers om tot reparatie over te gaan, vragen de werkgevers nu meer tijd om zich te beraden. Zij willen een maand bedenktijd, tot woede van de vakbeweging, die dit ziet als een vertrouwensbreuk.

'Afspraak is afspraak. Daar moeten ze niet plots op terugkomen', aldus een woordvoerster van de FNV vrijdag. De vakbeweging staakt voorlopig al het overleg met de werkgevers. Het was de bedoeling nog tijdens de kabinetsformatie met een gezamenlijke visie te komen op de positie van zzp'ers, de kosten van de ziektewet, de ontslagbescherming en de pensioenen. Zo zou maximale invloed op de onderhandelaars kunnen worden uitgeoefend. Maar dat overleg ligt nu stil. Vakbeweging en werkgevers zullen ieder met hun eigen lobby moeten beginnen.
 
Het demissionaire kabinet-Rutte II brengt tot 2019 de maximale duur van de WW-uitkering geleidelijk terug van 38 naar 24 maanden. In 2013 spraken vakbeweging, werkgevers en kabinet in het 'sociaal akkoord' af dat die versobering door werknemers en werkgevers zou worden gerepareerd. Sindsdien hebben de werkgeversorganisaties en de vakbeweging hun cao-onderhandelaars herhaaldelijk opgeroepen hierover principeafspraken te maken. Dat is ook in veel cao's gebeurd. Achter de schermen werd intussen onderhandeld over het definitieve plan om het derde WW-jaar te redden.

Twijfel

Eerder deze week gaf demissionair minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken zijn goedkeuring aan het voornemen om het te regelen via een nieuw fonds, te vullen met premies die alle werknemers gaan betalen. Daarmee leek de zaak beklonken, maar nu slaat bij de werkgevers toch de twijfel weer toe. Zij voelden indertijd eigenlijk al niets voor de afspraak maar in ruil voor arbeidsrust en de andere afspraken in het sociaal akkoord gingen zij akkoord.

Een woordvoerder van ondernemingslobby VNO-NCW ontkent dat de werkgevers op hun schreden terugkeren. Volgens hem gaat het niet om het principe, maar om de uitwerking. 'Die is complex. Dat roept natuurlijk vragen op bij de achterban. We willen dit goed doorspreken.' De werkgevers denken daar vooralsnog een maand voor nodig te hebben.