Tovert de nieuwe coalitie de vlaktaks uit de hoge hoed?
©

Tovert de nieuwe coalitie de vlaktaks uit de hoge hoed?

De kwestie

Nederland is een fiscaal labyrint waarin iedereen hopeloos verdwaalt, de Belastingdienst incluis, zo bleek uit een serie in deze krant.

Reden is dat de twee beginselen van de belastingheffing continu met elkaar botsen. Belastingen moeten enerzijds doelmatig zijn - de kosten van inning moeten niet hoger worden dan de opbrengsten - en anderzijds rechtvaardig - iedereen moet het gevoel hebben zijn of haar fair share te betalen.

Vanwege de doelmatigheid wordt elke keer weer de bezem door het stelsel gehaald, waarna politici weer een nieuwe kerstboom gaan optuigen van toeslagen en aftrekposten omdat bepaalde groepen zich benadeeld voelen of er in koopkracht op achteruit gaan.