Terwijl andere organisaties conflicten in de doofpot stoppen, loopt de vakbond er juist mee te koop
© de Volkskrant

Terwijl andere organisaties conflicten in de doofpot stoppen, loopt de vakbond er juist mee te koop

In 1971 werd polderaar Harry ter Heide gekozen tot voorzitter van vakcentrale NVV, een van de voorlopers van de huidige FNV.

Eén jaar later werd hij pootje gelicht door de geradicaliseerde industriebond van de onlangs overleden Arie Groenevelt die door acties op de werkvloer veranderingen wilde afdwingen en niet door overleg met de werkgevers.

Ter Heide werd gewipt en maakte plaats voor de jonge Wim Kok die beter leek te zijn in het ballen van de vuisten. In een artikel in Elseviers Weekblad betoogde Van der Heide jaren later aan de hand van de zogenoemde speltheorie dat het beter is door onderhandelingen een win-winsituatie te creëren dan elkaar te bevechten waarbij iedereen verliest.