Plan van Ahold Delhaize om minder aan leveranciers te betalen, schendt gedragscode
© Raymond Rutting / de Volkskrant

Plan van Ahold Delhaize om minder aan leveranciers te betalen, schendt gedragscode

Het gefuseerde Ahold Delhaize wil leveranciers minder betalen voor hun waar. Met terugwerkende kracht en dat mag niet volgens de code die machtsmisbruik moet voorkomen.

Ahold Delhaize wil zijn grootste leveranciers minder betalen. Het concern grijpt de recente fusie aan om hierover het gesprek aan te gaan met honderd grote internationale leveranciers. Ahold Delhaize wil de prijsverlagingen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari doorvoeren.

Deze opstelling van de supermarktgigant is in strijd met de Code Eerlijke Handelspraktijken. Dit akkoord moet voorkomen dat supermarkten hun grote marktmacht misbruiken om leveranciers tot prijsverlagingen te dwingen. In die code, die nu ruim twee jaar van kracht is, staat onder meer dat contracten moeten worden gerespecteerd. En dat prijsverlagingen met terugwerkende kracht niet mogen worden opgelegd.

Leveranciers kunnen straks leveren aan één partij en dat is heel efficiënt

Woordvoerder van Albert Heijn

Ahold Delhaize liet eerder weten dat de fusie in drie jaar tijd 500 miljoen euro aan bezuinigingen moet opleveren. Die besparingen moeten voor een groot deel komen uit goedkopere inkoop. Delhaize betaalt sommige leveranciers nu tot 15 procent méér dan Albert Heijn. Ahold Delhaize wil voortaan de laagste van de twee prijzen betalen. Zelfs zou er sprake van zijn dat de leveranciers voor die prijsverschillen een 'afkoopsom' moeten betalen over de jaren voor 2016.

Een woordvoerder van Ahold Delhaize spreekt over de 'kansen' die de fusie de leveranciers biedt. 'Zij kunnen straks leveren aan één partij en dat is heel efficiënt.'

Betrokken leveranciers willen nauwelijks reageren. Struik, fabrikant van onder meer soepen, zegt de onderhandelingen logisch te vinden en 'met vertrouwen' tegemoet te zien. Heineken zegt de uitnodiging te hebben ontvangen en zijn positie te bestuderen.

In 2012 kregen alle leveranciers een briefje dat de prijzen met 2 procent werden verlaagd

Ahold Delhaize ontkent dat straks de kleinere leveranciers aan de beurt zijn. De inkoop van al hun producten blijft in handen van de inkopers van Albert Heijn respectievelijk Delhaize. Alleen de inkoop van de grote honderd wordt voortaan gedaan door het concern zelf.

De aanpak zoals die nu is gekozen, is veel omzichtiger dan bij vorige gelegenheden. In 2012, toen Ahold een flink aantal winkels van C1000 overnam en daardoor in één klap flink groter werd, kregen alle leveranciers een briefje dat de prijzen met 2 procent werden verlaagd. Bij dictaat. Met terugwerkende kracht.

Die actie bracht een storm van protest teweeg. Na het oproer over de 2-procent-brief spraken supermarkten en industrie de Code Eerlijke Handelspraktijken af.

Onze leden klagen niet graag, want ze zijn bang dat dat hun positie aantast

Philip den Ouden, voorzitter FNLI

Volgens Philip den Ouden, voorzitter van de organisatie van de voedingsmiddelenindustrie de FNLI, heeft de code maar weinig effect gehad, met name omdat er geen conflictbeslechtingsmechanisme in is opgenomen. Er zijn wel spelregels, maar er is geen scheidsrechter. Of er veel conflicten te beslechten zijn, weet hij niet. 'Onze leden klagen niet graag, want ze zijn bang dat dat hun positie aantast. Daarom zijn er geen klachten en zeggen de supermarkten: zie je wel, er zijn geen klachten.'

Hij denkt dat leveranciers nog steeds regelmatig worden gemangeld. Ook de Tweede Kamer denkt dat. Vlak voor het zomerreces nam de Kamer een motie aan die vraagt om een klachtenloket bij de Autoriteit Consument en Markt, waar ondernemers anoniem zouden kunnen klagen over oneerlijke handelspraktijken.

Maar Ahold Delhaize pakt het nu slimmer aan dan in 2012. Er wordt niets opgelegd; iedereen wordt uitgenodigd voor een gesprek.