Overuren uit de zomer, neem ze op in de winter

Modernisering cao's

Werkgevers en vakbonden willen modernere cao's. Bedrijven bepleiten meer maatwerk en flexibiliteit, werknemers eisen meer zeggenschap over werktijden en vinden dat oudere werknemers moeten worden ontzien.

Meer flexibiliteit in een werkweek met minder toeslagen

De werkweek moet ruimer, vinden veel werkgevers. Niet vijf dagen van maximaal acht uur en elk extra uur overwerk uitbetalen, maar bijvoorbeeld een gemiddelde werkweek van veertig uur gemeten over het hele jaar. In de bouw - de cao is sinds 1 januari verlopen - willen de werkgevers alleen nog toeslag betalen als er vóór 6 uur en na 20 uur wordt gewerkt. En waarom een zaterdagtoeslag van minimaal 50 procent als een bouwvakker die dag wil werken zodat hij op woensdag voor de kinderen kan zorgen?