Na Olga Zoutendijks benoeming bij ABN Amro begon de ellende, maar ze is zeker niet de enige schuldige

De opvolgingsstrijd bij ABN Amro kent alleen maar verliezers

Met het onverwachte vertrek van president-commissaris Olga Zoutendijk is er een tumultueus eind gekomen aan een machtsstrijd bij ABN Amro. Na haar benoeming begon de ellende, maar zij is zeker niet de enige schuldige. Door Wilco Dekker en Robert Giebels

Als de 'apotheose' van een opvolgingsdrama, zo kenschetste minister Wopke Hoekstra van Financiën woensdag het aftreden van Olga Zoutendijk als president-commissaris bij ABN Amro. Zij was een van de eerste vrouwen die deze belangrijke positie bij een AEX-bedrijf bekleedden, maar haar ambitie reikte - volgens ingewijden - nog hoger: zij wilde Gerrit Zalm opvolgen als bestuursvoorzitter. De strijd tussen Zalm en Zoutendijk om de macht bij ABN Amro veroorzaakte een kaalslag in de top van de bank.