Krijg je door het vrijwillig inleveren van status en salaris meer plezier in het werk?

Prettiger leven na demotie

Werkgevers zetten demotie in als middel om personeel langer aan het werk te houden. Werknemers gaan soms vrijwillig in functie terug om aangenamer te kunnen leven. Maar er kleven ook risico's aan.

'Zou je dat nou wel doen?' Hoe vaak Peter Leyman die vraag wel niet heeft gehoord. De oud-topman van Volvo Cars in Gent leidt daar sinds vijf jaar een sociale werkplaats. Zijn organisatie heeft zevenhonderd medewerkers in plaats van de ruim vijfduizend die hij gewend was.

Leymans verhaal staat in het boek Remotie - Een stap terug is een stap vooruit (2012). Tanja Verheyen, een van de auteurs, heeft contact gehouden met de directeur die vrijwillig in functie is teruggegaan.