Kloof tussen man en vrouw op arbeidsmarkt kleiner
© Hartman

Kloof tussen man en vrouw op arbeidsmarkt kleiner

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Nederland neemt af, maar niet wat betreft inkomen en minder snel dan in omringende landen.

De kloof in Nederland bij de toegang tot de zorg is volgens onderzoeker Volberda vrijwel weg (96 procent gedicht)

De kloof tussen man en vrouw is in Nederland weer iets afgenomen. Meer vrouwen hebben politieke macht gekregen en er studeren nóg meer vrouwen dan mannen. Maar de economische kloof is alleen maar verder gegroeid. Nederland moet daarom alsnog een vrouwenquotum invoeren voor meer vrouwen in de top, om de hardnekkige ongelijkheid op dit terrein recht te trekken.

Dat zegt de Rotterdamse hoogleraar Henk Volberda, die het Nederlandse deel verzorgt van de jaarlijkse Global Gender Gap Index die het World Economic Forum (WEF) jaarlijks laat opstellen. Uit de dinsdag verschenen versie blijkt dat in Nederland 77 procent van de kloof tussen man en vrouw is gedicht, een procentpunt meer dan een jaar eerder. Maar omdat de ongelijkheid tussen man en vrouw in andere landen - zoals België, Denemarken, Duitsland en Frankrijk - sneller afnam, zakte Nederland een plaats op de ranglijst van 142 landen waar vrouwen het best af zijn, van 13 naar 14. Een jaar eerder was het nog de elfde plek. Bij het huidige tempo is de kloof in Nederland pas over 81 jaar weggewerkt, stelt het WEF.

Bij het onderzoek wordt gekeken naar de toegang tot de zorg en het onderwijs, politieke macht en economische ongelijkheid. De kloof in Nederland bij de toegang tot de zorg is volgens onderzoeker Volberda vrijwel weg (96 procent gedicht). Bij de onderwijsparticipatie hebben de mannen nu een kloof te dichten: ze liggen 10 procent achter, 3 procentpunt meer dan een jaar eerder. Het verschil tussen man en vrouw in politieke macht nam af (van 32 naar 41 procent gelijkheid, onder meer door relatief veel vrouwen in het kabinet). Maar de economische kloof tussen man en vrouw werd vorig jaar alleen maar groter: 71 procent gedicht, in plaats van 76 procent een jaar eerder.

Arbeidsparticipatie

Het is tijd voor dwingende maatregelen, want in dit tempo blijft de kloof groot

De arbeidsparticipatie van vrouwen nam wel toe, naar 74 procent; driekwart van de vrouwen heeft een parttimebaan, tegen een kwart van de mannen. Maar volgens onderzoeker Volberda verdienen vrouwen voor gelijkwaardige functies nog steeds aanzienlijk (33 procent) minder. Bovendien blijft het aantal vrouwen in leidinggevende functies met 29 procent nog steeds laag. Dat bleek onlangs ook al uit andere onderzoeken, waardoor de discussie over het invoeren van een verplichtend vrouwenquotum weer op de politieke agenda is gekomen. Nu geldt nog een 'wettelijk streefcijfer' van minimaal 30 procent vrouwen in de top, waar bedrijven in 2016 aan moeten voldoen.

Volberda vindt dat zo'n quotum ingevoerd moet worden, naast andere voorzieningen voor ouders om werk en gezin te combineren. In Scandinavische landen zijn die heel gewoon. 'Economische participatie van vrouwen biedt kans op vooruitgang. Er wordt in Nederland al lang gediscussieerd over een quotum. Nu de economie herstellende is, moet dat er ook komen. Het is tijd voor dwingende maatregelen, want in dit tempo blijft de kloof groot.'

Overigens zijn mannen en vrouwen in geen enkel land gelijk. IJsland is het verst: wat betreft economische participatie scoren vrouwen 82 procent; toegang tot onderwijs 100 procent; tot zorg 97, en politieke macht 66 procent.