Kan ik het forse gereserveerde bedrag alvast claimen?

En meer vragen over de nieuwe ABP-pensioenpot

Pensioenfonds ABP geeft zijn deelnemers dit jaar inzicht in hun persoonlijke pensioenpot. Het fonds laat de bijna een miljoen ambtenaren en onderwijzers in een persoonlijke grafiek zien hoeveel er nu voor elke werkende overheidsdienaar opzij is gezet en hoeveel geld er op pensioendatum naar schatting in de pot zit.

Een 47-jarige ambtenaar met een brutosalaris van zo'n 48 duizend euro heeft aan het eind van zijn loopbaan royaal een half miljoen euro aan pensioenvermogen opgebouwd. Dat geld reserveert het pensioenfonds ABP om hem of haar levenslang een nettopensioen uit te keren van circa 1.700 euro per maand.

Dit is wel een schatting op basis van het verwachte beleggingsrendement: het werkelijke pensioen kan dus ook hoger of lager uitvallen.