Kabinetsvoorstel om het aantal plastic flessen in zwerfafval te verminderen lijkt al bij voorbaat gedoemd te mislukken

Vier vragen over statiegeld op petflesjes

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven geeft het bedrijfsleven nog drie jaar de kans om de hoeveelheid plastic flessen in zwerfafval te verminderen. Lukt het niet, dan wordt statiegeld verplicht gesteld.

Wat moet het bedrijfsleven doen om te ontsnappen aan een wettelijk verplicht statiegeld op kleine plastic flesjes?

Dat is er niet duidelijker op geworden met de voorstellen van Van Veldhoven. Het vorige kabinet omarmde een motie die in de Tweede Kamer was terechtgekomen, maar in feite was geschreven door de Plastic Soup Surfer, een activist die onder meer naar Engeland surfde op een plank van zwerfafval. In die motie stond het wel lekker duidelijk: binnen drie jaar moest de hoeveelheid zwervende plastic flesjes worden verminderd met 90 procent.