Inhaalslag vrouwelijke 40-plussers met werk stokt

Er is een einde gekomen aan de opmars van vrouwen van 40 jaar en ouder op de werkvloer.

Foto anp

Het percentage werkende vrouwen van 40-plus steeg tussen begin jaren negentig wel van 57 naar 78 in de jaren tien van deze eeuw. Maar die groei stokt al twee jaar, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Een verklaring voor het verschijnsel geeft het CBS niet. Het signaleert wel dat onder mannen van 40 jaar en ouder de arbeidsparticipatie groter is en dat hun aandeel stabiel is gebleven. Het percentage werkende mannen van 40-plus schommelt steevast rond de 90 procent.

Het CBS-onderzoek wijst uit dat het aantal mannelijke 40-plussers dat als zzp'er werkt, is verdubbeld naar 14 procent, in vijf generaties (de oudste is de groep geboren in 1945-1949 en de jongste lichting wordt gevormd door de groep die is geboren in 1965-1969). Die stijging in werken-zonder-baas hangt volgens de onderzoekers samen met de financiƫle crisis van 2008.

Onder vrouwelijke veertigers is het patroon andersom: van de recentere generaties had een groter deel een vaste baan en een klein deel een flexibel contract. Van de werkzame mannen had 71 procent mannen een vaste aanstelling tegen 73 procent van de vrouwen.'Dit is deels toe te schrijven aan de sterkere toename van het aandeel hoogopgeleiden onder vrouwen dan onder mannen', concludeert het CBS. 'Hoogopgeleiden hebben vaker een vast contract dan de middelbaar- en laagopgeleiden.'