Christine Lagarde van het IMF kan weer lachen.
Christine Lagarde van het IMF kan weer lachen. © EPA

IMF: wereldeconomie groeit, 'lente' is aangebroken

Voor het eerst in vijf jaar hebben de rijke geïndustrialiseerde landen weer meer geld durven uitgeven. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ziet dat als een gunstig teken. Directeur Christine Lagarde sprak donderdag bij de opening van de jaarvergadering in Washington van 'een lente' in de internationale economie. 'De groei versnelt. Nu is het zaak daar de vaart in te houden en vooral ervoor te zorgen dat de baten eerlijker worden verdeeld', zei ze.

De eerdere verwachting dat de staatsschulden zullen teruglopen trekt het IMF nu in. Verwacht wordt dat zij zich zullen stabiliseren iets boven de 105 procent van het bbp van de rijke landen. Uitschieters zijn Japan (223 procent), Griekenland (181 procent) en Italië (131 procent).

Anticyclisch begroten

Bij de presentatie van de zogenoemde Fiscal Monitor sprak het IMF zich uitdrukkelijk uit voor anticyclisch begroten. Als er tekorten worden gecreëerd in tijden van crisis moeten die in goede tijden weer worden teruggebracht. Het IMF is daarom verontrust over de plannen van de Amerikaanse president Trump om extra uitgaven in infrastructuur te doen, terwijl de werkloosheid in de VS zo laag is dat bijna kan worden gesproken van volledige werkgelegenheid. 'Dit beleid zal de staatsschuld in de komende vijf jaar verder doen toenemen.'

Extra uitgaven moeten volgens het IMF groeivriendelijk zijn (bijvoorbeeld investeringen in innovatie en onderwijs) en gericht zijn op productiviteitsstijging. Daardoor moet de toegenomen welvaart beter worden verdeeld.