Geen bescherming klokkenluiders tegen ontslag

Het kabinet vindt het niet nodig klokkenluiders in het bedrijfsleven tegen ontslag te beschermen. Een wettelijke vergoeding voor klokkenluiders acht het kabinet 'een verkeerd signaal'....

Dat hebben de ministers Brinkhorst (Economische Zaken), De Geus (Sociale Zaken) en Donner (Justitie) dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven. De Kamer had na de bouwfraude juist aangedrongen op een betere bescherming van klokkenluiders.

Het kabinet vindt dat werkgevers en werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor het oplossen van vermeende misstanden. Het volgt hiermee een advies van de Sociaal Economische Raad.

Meer over