Erfenis? Dat leidt steeds vaker tot rechtszaken en familiebreuken
© Peter van Hugten

Erfenis? Dat leidt steeds vaker tot rechtszaken en familiebreuken

Erfenissen leiden in toenemende mate tot rechtszaken - en tot breuken in de familie. 'De welvaart is toegenomen, dus er is nu meer geld gemoeid met erfenissen.'

Als familieleden het contact met elkaar verbreken, is dat in de helft van de gevallen vanwege een ruzie over geld, vaak een erfenis. Het aantal conflicten over nalatenschappen blijft toenemen.

Hoogleraar familievermogensrecht Wilbert Kolkman deed in 2016 onderzoek naar de ontwikkeling van het aantal rechtszaken die over erfrecht gingen. Daaruit bleek dat het aantal erfrechtzaken tussen 2010 en 2015 sterk steeg in verhouding tot het aantal rechtszaken in andere rechtsgebieden.

In een peiling van Netwerk Notarissen onder dertienhonderd mensen gaf in 2016 meer dan de helft van de ondervraagden aan geen contact meer te hebben met een of meer familieleden.