Er is een echte revolutie nodig om een einde te maken aan het dalen van de vennootschapsbelasting
©

Er is een echte revolutie nodig om een einde te maken aan het dalen van de vennootschapsbelasting

De kwestie

In de 18de eeuw betaalden de Fransen aanzienlijk meer belasting dan de Britten of Nederlanders. Frankrijk was geen handelsnatie, waardoor het veel minder geld binnenkreeg uit douanerechten, tol en andere handelstarieven.

De staatsschuld explodeerde als gevolg van de exorbitante uitgaven van de Bourbon-koningen. De rekening kwam terecht bij de burgerij en de boeren. Die betaalden een taille (een belasting gebaseerd op het landbezit), een gabelle (een heffing op zout) en een vingtieme (eenmalige belasting). De aristocratie was vrijgesteld van belastingen.

De 18de eeuwse satiricus Charles Churchill rijmde:

What is't to us, if taxes rise or fall,

Thanks to our fortune, we pay none at all

In de 21ste eeuw zijn multinationale bedrijven de nieuwe aristocratie.