Een paradijs voor koeiengeluk

Dierenwelzijn

In de luwte van de boerenprotesten neemt de melkveehouderij vandaag in de Achterhoek een nieuw staltype in gebruik. 'Hier mogen de dames het zelf beslissen.'

Onder het doorzichtige dak met bomen en klimplanten staat een groepje koeien dicht op elkaar in de open stal. Eentje knabbelt aan een beukenhaag, een ander ligt loom te herkauwen. Een derde produceert een klaterende plas. De urine zijgt onmiddellijk door een poreus doek naar een tank. Het doek omspant een licht verende vloer, die aanvoelt als een weiland.

Als weer een andere koe een kletterende vlaai op deze 'weidevloer' produceert, nadert een mestrobot die bijna terstond de mest opborstelt.