Eén op de veertien werkende Nederlanders heeft twee banen

Financiële motieven, maar ook zelfontplooiing en afwisseling spelen een rol

Ruim 600 duizend Nederlanders houden er twee banen op na. Ze doen dit omdat ze van één baan niet kunnen rondkomen, of omdat ze afwisseling zoeken naast hun hoofdbaan. Het aantal mensen met twee banen is in tien jaar tijd met meer dan 100 duizend toegenomen, tot 1 op de 14 werkende Nederlanders nu.

Van de 600 duizend mensen met een tweede baan bestaat een kleine 60 procent uit werknemers met een tweede baan, de rest uit mensen die een baan combineren met werken als zzp'er. Foto anp

Dit blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Kunstenaars, atleten en andere Nederlanders in de sector 'cultuur, sport en recreatie' hadden het vaakst een tweede baan (13 procent), gevolgd door leerkrachten (ruim 10 procent). Bouwvakkers (2 procent) combineren juist zelden twee banen, net als bankiers en andere financiële dienstverleners (3 procent).

Van de 600 duizend mensen met een tweede baan bestaat een kleine 60 procent uit werknemers met een tweede baan, de rest uit mensen die een baan combineren met werken als zzp'er. De eerste groep zegt vooral een tweede baan te hebben om genoeg uren te kunnen maken om het hoofd boven water te houden, blijkens een enquête van CBS en TNO. Dan nog komen de mensen in deze groep gemiddeld slechts aan een werkweek van 29 uur, terwijl werknemers met één baan gemiddeld 30 uur per week werken.

Bij de tweede groep spelen financiële motieven aanmerkelijk minder een rol. Mensen die zowel ondernemen als in loondienst werken noemen afwisseling en zelfontplooiing als belangrijkste redenen voor hun twee carrières. Zij werken gemiddeld ook aanzienlijk meer dan Nederlanders die twee banen in loondienst combineren: 38 uur per week. Dat is ongeveer even veel als zelfstandigen die alleen van hun ondernemerschap leven. Maar zzp'ers met een tweede baan in loondienst hebben wel een fors hoger inkomen: gemiddeld 44 duizend euro in 2015, tegenover 28 duizend euro voor pure zzp'ers. Werknemers met maar één baan verdienden gemiddeld 43 duizend euro.

Een tweede baan komt relatief iets vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, en ook vaker bij jongeren (15- tot 25-jarigen) dan bij de oudere leeftijdsgroepen. Hoogopgeleiden combineerden van alle opleidingsniveaus het vaakst een baan in loondienst met het ondernemerschap. Werknemers met een tweede baan kwamen bij alle opleidingsniveaus ongeveer even veel voor.

Meer over