Dit doet de gemeente met overgebleven zorggeld

De dilemma's van het zorggeld

In het eerste jaar dat gemeenten er veel zorgtaken bij hebben gekregen, hebben zij 1,2 miljard euro van hun budget overgehouden. De dilemma's van het zorggeld aan de hand van de gemeenten Oosterhout en Almere.

Die legt er een rotonde van aan

Een 'turborotonde' met dubbele rijbanen in de cirkel moet De Bromtol worden. Het voor Oosterhout belangrijke verkeersplein met de karakteristieke tol in het midden kan nodig een facelift gebruiken, omdat het er vaak veel te druk is. Maar mag de gemeente Oosterhout zorggeld gebruiken om een rotonde te vernieuwen? GroenLinks-fractievoorzitter Willem-Jan van der Zanden begon hierover de discussie.

Oosterhout hield voor 2015 ruim 5 miljoen euro over van het geld dat het Rijk had gegeven voor de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en de verstrekking van bijstandsuitkeringen, bijna eenvijfde van het totale bedrag.