Dat uw boodschappen duurder worden is duidelijk - maar hoe werkt btw eigenlijk?

Waarom wordt er de ene keer 6 procent en de andere keer 21 procent aan btw gerekend?

Omstreden is niet alleen de beoogde verhoging van het lage btw--tarief. Ook de omzetbelasting op zich en het hanteren van twee tarieven behoeven uitleg.

Naast het aquaduct, de riolering, onze kalenderindeling, reclame en fastfood hebben we nog iets aan de Romeinen te danken: de btw. De veldheren in het oude Rome gebruikten een vorm van omzetbelasting om hun legers te financieren. In dat opzicht past de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent waartoe VVD, D66, CDA en ChristenUnie in hun regeerakkoord hebben besloten in een lange traditie.

De belasting over de toegevoegde waarde, ook wel omzetbelasting genoemd, is de meest omstreden betaling waartoe de overheid haar burgers verplicht.