Beoordelingsgesprekken hebben hun langste tijd gehad, collega's geven elkaar nu feedback

'We noemen dat 360 gradenfeedback'

Het jaarlijkse beoordelingsgesprek heeft zijn langste tijd gehad. Dat legt het accent te zeer op wat er niet goed gaat. Als collega's elkaar continu beoordelen, leren ze daar meer van, is de verwachting.

De duim omhoog, een smiley, een hartje, af en toe ook een traantje. Op Facebook vliegen elkaars beoordelingen heen en weer, dag en nacht, 24/7. Niet gek dus dat dit ook opduikt op de werkvloer. Het is lang niet altijd meer de manager of direct leidinggevende die het jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprek voert waarvan de bijpassende loonsverhoging of -verlaging afhangt. Ook medewerkers beoordelen elkaar, en vaak het hele jaar door.