Afschaffing melkquota leidt tot explosieve groei in sector
© ANP

Afschaffing melkquota leidt tot explosieve groei in sector

Nederlandse melkveehouders bouwen in de aanloop naar de afschaffing van melkquota in hoog tempo stallen bij. Ook fokken ze meer koeien. Daardoor groeit de melkproductie dit jaar al met bijna 4 procent. Dat zal leiden tot een recordboete van 150 miljoen euro wegens het overschrijden van de melkquota, maar de boeren malen daar niet om nu de melkprijs zo hoog is.

 
Duitse boeren hebben minder last van beperkingen dan de Nederlandse. In Nederland zijn er regels tegen de bouw van megastallen, in Duitsland niet
Dieter Mirbach van de Europese melkveehoudersorganisatie EDF

De productie van melk in Europa verschuift van zuidoost naar noordwest. De melkveehouderij gaat in landen als Roemenië en Bulgarije in hoog tempo achteruit: minder dan de helft van het melkquotum wordt daar nog gebruikt.

Het is de afschaffing van de in 1983 geïntroduceerde melkquota, per 1 april 2015, die tot de extra melkproductie leidt. De efficiëntste veehouders kunnen uitbreiden en groeien. De melkproductie zal zich concentreren in een gebied van Bretagne tot Jutland. Ook Ierland en Noord-Italië gaan meer produceren. De sterkste stijging, 24 procent, verwacht de Europese Commissie in Nederland, Noordwest-Duitsland en Denemarken. De coöperatie FrieslandCampina rekent de komende zes jaar op een groei van 20 procent.

Gespecialiseerde stallenbouwers
Melkveehouders investeren al in de komende groei. In Friesland en Overijssel behoren gespecialiseerde stallenbouwers tot de weinige aannemers die het druk hebben. In Dalen bij Coevorden gaat een veehouder stallen bouwen om uit te breiden tot 1.900 dieren, waarvan 1.000 melkkoeien.

De Duitse melkveehouders zijn nog actiever. Volgens Dieter Mirbach van de Europese melkveehoudersorganisatie EDF hebben de laatste twee jaar alleen al in het gebied rond Cuxhaven (bij Bremerhaven) 45 boeren bouwvergunningen aangevraagd voor stallen van vijfhonderd koeien of meer.

Duitse boeren hebben minder last van beperkingen dan de Nederlandse, zegt Mirbach. 'In Nederland zijn er regels tegen de bouw van megastallen, in Duitsland niet. Wel telt mee dat een stal met meer dan zeshonderd koeien geldt als industriële onderneming. Maar dat heeft weinig nadelen voor de boer.' Ook mest is in Duitsland een kleiner probleem dan in Nederland.

Milieuorganisaties vrezen dat naast de melkproductie ook de mestproductie na 2015 geweldig toeneemt. Volgens de boeren is er geen reden voor angst. Er is al strenge mestwetgeving. Overtreding daarvan is een economisch delict, met een maximumstraf van 6 jaar.