Politie kan niet genoeg allochtonen vinden voor opleiding

Hoog opgeleide, Nederlands sprekende allochtonen vormen een doelgroep waar heel wat Nederlandse werkgevers in vissen. Dat merkt de politie bij haar poging het aantal allochtonen in kaderfuncties te vergroten....

Van onze verslaggeverFrank PoorthuisAPELDOORN'We vissen met z'n allen in dezelfde vijver', constateert de Amsterdamse politiewoordvoerder K. Wilting. En het aas van de Nederlandse politie is niet bepaald vet te noemen, beseft men daar. 'Mensen met vwo en hbo moeten het drie jaar doen met een zakgeld van iets meer dan zeshonderd gulden.'NPA-directeur F. van der Gun liet maandag een waarschuwend geluid horen door de regiokorpsen op de situatie te wijzen. Sinds vorig jaar zijn zij verantwoordelijk voor de studenten die bij de NPA worden aangeleverd. 'Hopelijk is dit niet structureel, anders word ik erg onrustig', zegt Van der Gun. De afgelopen vier jaar was ongeveer een kwart van de NPA-studenten allochtoon. Een cijfer dat precies in de pas liep met het beoogde percentage allochtonen binnen het Nederlandse politiekorps in 2010.De politiebond ACP noemt de cijfers van het NPA 'dramatisch' en wijst met een beschuldigende vinger naar de korpsen. 'Zij hebben waarschijnlijk gedacht: die allochtonen, dat doet mijn buurman wel', zegt bestuurder H. Kruizinga. Volgens de ACP moeten de korpsen een 'extra inspanning' leveren om herhaling te voorkomen.NPA-directeur Van der Gun bestrijdt net als Wilting dat de plotselinge daling van het aantal allochtone studenten te maken heeft met een onvriendelijk allochtonenbeleid van de korpsen of de politie-academie. De academie is daar de afgelopen jaren herhaaldelijk van beschuldigd. In 1993 klaagde een aantal van de toen studerende allochtonen de school aan vanwege vermeende discriminatie. Een onderzoekscommissie constateerde dat die aantijging te hard was, maar reden voor het instellen van een 'anti-discriminatie gedragscode' was er wel. Volgens Van der Hurk is op dat punt 'nu alles in orde'.Een relatie tussen het oproer op de school en de huidige cijfers blijkt echter wel te bestaan. De revolterende groep behoorde volgens de directeur tot de instroom waaraan nog niet zulke hoge eisen werden gesteld. Dit om de inhaalrace in het personeelsbestand zo snel mogelijk te voltooien. Met name het feit dat zij de Nederlandse taal niet beheersten, brak veel cursisten uiteindelijk op. 'Nederlands sprekend' is nu weer een harde eis om toegelaten te worden tot de NPA. En daarmee is de doelgroep weer een stuk kleiner geworden.ACP-bestuurder Kruizinga onderkent ook dit probleem. 'Maar we mogen het hoofd niet in de schoot werpen. Jandorie, er moeten toch twintig jongelui te vinden zijn die politieagent willen worden?'Volgens Wilting, wiens regiokorps Amsterdam Amstelland bijna de helft van het huidige aantal NPA-cursisten en de enige twee allochtonen levert, beraadt men zich in zijn korps op een manier om meer leden van de doelgroep aan te spreken. 'Maar we willen per se niet tornen aan de eisen voor de opleiding', stelt hij met nadruk.Het percentage allochtonen in het Nederlandse politiekader is nog steeds bijzonder laag. In Amsterdam zijn allochtone politie-officieren volgens Wilting 'op de vingers van een hand te tellen'. Het ministerie van Binnenlandse Zaken beschikt niet over recente cijfers. In 1992 werd wel vastgesteld dat de instroom van allochtonen in het totale korps op 20 procent lag. Volgens het Landelijk Selectie Centrum Politie (LSCP) in Hilversum is er geen daling te constateren van de aanmeldingen van allochtonen voor de gewone politiescholen.De aanwas van vrouwen in het Nederlandse politie-apparaat verloopt overigens wel naar wens. Ook voor die doelgroep streeft men naar een vertegenwoordiging van 25 procent in 2010. Op de NPA vormen vrouwen al jaren ruim een kwart van de cursisten. In het regiokorps Haaglanden (Den Haag en omstreken) heeft men het beoogde percentage zelfs al bereikt.