Particuliere bewakingsdienst houdt toezicht op hele villawijken 'Politie voor rijken' gunt Wassenaar zijn slaap

Vóór twaalf uur 's nachts patrouilleert de particuliere beveiligingsdienst in de twee Haagse villawijken niet met een hond. Al dat geblaf tegen andere honden die door hun baasjes kort voor bedtijd nog worden uitgelaten, zou te veel onrust veroorzaken....

Van onze verslaggeefsterAukje van RoesselDEN HAAGAl ruim zes jaar houdt het bedrijf Residentie Beveiligingen 's nachts de wijken Van Stolkpark en Marlot in Den Haag in de gaten. Volgende week komt daar de villawijk Nieuw Zuid in Wassenaar bij. En er zijn onderhandelingen gaande met nòg een wijk in Wassenaar, een gemeente die erg populair is bij inbrekers.Residentie Beveiligingen werkt op verzoek van de buurtbewoners. Die betalen er ook voor. De bewoners van de villa's aan de lanen van het Van Stolkpark moeten voor deze extra beveiliging driehonderd gulden per jaar op tafel leggen. Een kantoor is duurder uit, maar die krijgt daarvoor ook meer service.P. Colijn uit de Wassenaarse wijk Nieuw Zuid reageert met een 'hè, bah' als hij hoort dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) spreekt van 'politie voor de rijken'. 'Wij moeten straks 125 tot 145 gulden gaan betalen. Dat is ook met een uitkering te doen. Ik vind zo'n opmerking uit de lucht gegrepen.'Met de term 'politie voor de rijken' geeft de VNG aan niet geporteerd te zijn van particuliere beveiligingsdiensten voor wijken waar de bewoners er het geld voor hebben. De VNG vindt het beveiligen van hele buurten de taak van de politie, te betalen uit de collectieve middelen.Volgens A. Landheer, woordvoerster van de Wijkvereniging 'Van Stolkpark', valt het inhuren van een eigen beveiligingsdienst onder het hoofdstuk je-eigen-boontjes-doppen. 'Dit is geen taak van de politie. De burgers moeten voor hun eigen veiligheid zorgen.' Het bij elkaar een oogje in het zeil houden zoals in veel buurten in Nederland gebeurt, werkt volgens Landheer onvoldoende. 'Wij willen ook beveiliging op de tijden dat iedereen juist wil slapen.'In het Van Stolkpark staan grote villa's, veelal gebouwd aan het eind van de vorige eeuw. Een 'hele' villa doet op de huidige woningmarkt al gauw een miljoen, een appartement toch zeker 3,5 ton. Een aantal van de huizen zijn in gebruik als kantoorpand en staan 's avonds leeg.Zeven jaar geleden vroeg de wijkvereniging zich af hoe de bewoner zich 's nachts in zo'n stille wijk weer veilig zou kunnen voelen en tevens het aantal inbraken zou kunnen worden teruggedrongen. Na een enquête in de wijk om de belangstelling te peilen voor een gezamenlijke aanpak van het beveiligingsprobleem, besloot de wijkvereniging een stichting in het leven te roepen, Stichting Buurtpreventie Van Stolkpark. Die liet offertes uitgaan naar bedrijven met de vraag of deze de hele wijk konden beveiligen en zo ja, voor hoeveel. Het bleek, aldus Landheer, dat destijds alleen het bedrijf Residentie Beveiligingen in de markt was om een contract af te sluiten voor de beveiliging van een hele wijk en niet alleen voor één pand, zoals tot dan toe gebruikelijk.Volgens directeur C. Houtman van Residentie Beveiligingen is het voor hem juist aantrekkelijker om met één stichting te werken in plaats van met alle bewoners apart. 'Zo heb ik minder overheadkosten, omdat de stichting de contracten met de buurtbewoners regelt. Als ik iedereen apart een rekening moest sturen, zou het veel duurder worden. Bovendien heb ik nu één aanspreekpunt. Dat is gemakkelijk als er wensen zijn vanuit de wijk.'Sinds ze tot onvereenstemming kwamen, rijdt vóór twaalf uur 's nachts een auto van Residentie Beveiligingen door de lanen van het Van Stolkpark. Later in de nacht gaan de patrouilles te voet. Met meestal een Mechelse herder aan de zijde.Want de beveiligingsbeambte heeft alleen zijn oren en ogen, zoals directeur Houtman dat uitdrukt. De mannen zijn verder niet bewapend. Een aanhouding bij een heterdaadje mogen ze wel verrichten, maar dat mag elke burger. Zaak is wel dat dan meteen de politie wordt gebeld.Volgens Houtman is het aantal inbraken in de twee Haagse wijken sterk verminderd en in één zelfs tot nul gereduceerd. Hij moet daar wel aan toevoegen dat hij praat over de uren dat zijn bedrijf patrouilleert, want volgens de politie is er in de eerste maanden van dit jaar wel degelijk ingebroken in Marlot en het Van Stolkpark. Maar de politie kan die cijfers niet zo snel uitsplitsen naar dag of nacht. Overigens vrezen de wijkbewoners wel voor een verschuiving van de inbrekersactiviteiten naar de dag.In tegenstelling tot de VNG heeft de politie geen moeite met de particuliere beveiligingsdiensten. Van 'politie voor de rijken' zoals de VNG doet, zal de politie Haaglanden dan ook niet spreken. 'Zolang de bedrijven zich aan de afspraken houden, hebben wij er geen problemen mee', reageert een woordvoerder.Een van die afspraken is dat de beveiligingsdiensten zich niet mogen bemoeien met de openbare orde. Ze zijn er alleen voor de beveiliging van privébezit. En de beveiligingsbeambte zal te allen tijde gehoor moeten geven aan een bevel van de politie.