Protesten in Den Haag
Protesten in Den Haag © ANP

Tegen de tirannie van het zwijgen

Flemming Rose houdt een pleidooi voor belediging

Na de massamoord in Parijs wordt Europa met hernieuwde kracht voor het dilemma van de multiculturele democratie gesteld. Het is de diepe overtuiging van Flemming Rose dat we moeten vasthouden aan het recht om te beledigen als we als beschaving willen overleven.

Philippe Val, de toenmalige hoofdredacteur van Charlie Hebdo, kon zijn irritatie niet verbergen, toen hem in verband met een rechtszaak tegen het tijdschrift in 2007 werd gevraagd of het nou wel nodig was geweest om die spotprenten te plaatsen, of er geen sprake was van een onnodige provocatie van een toch al onder druk staande minderheid. Charlie Hebdo had als reactie op aanvallen op Deense ambassades en bedreigingen de Kurt Westergaards roemruchte tekening van Mohammed en andere spotprenten opnieuw afgedrukt, waaronder een aantal gemaakt door de slachtoffers van de terreuractie in Parijs woensdag.