Van IJzendoorn schrijft alsof hij nog dagelijks wordt verrast door rare Britten die allang landgenoten zijn

Boek (non-fictie) - Koel Brittannië - De behoudende ziel van de Britten

Oneindig gefascineerd door de Britten.

Een ongeschreven regel bij Nederlandse kranten is dat de tijdsduur van een buitenlands correspondentschap niet meer dan vijf jaar beslaat. Bij een langer verblijf op een buitenpost zou de correspondent zijn voeling met het land van herkomst verliezen en te veel met de nieuwe biotoop vergroeid raken.

Als die vrees al gegrond zou zijn, is ze niet van toepassing op het Verenigd Koninkrijk - een land dat zo anders is dan wij op het Europees continent menen te weten. Ze is al helemaal niet van toepassing op Patrick van IJzendoorn (1971), die als tiener reeds 'Engelandvaarder' was en die zich in 2003 als 'eurosceptische asielzoeker' in dit land vestigde - 'op weg om Engelser dan de Engelsen te worden'. Sindsdien schrijft hij over het Verenigd Koninkrijk en over de excentrieke mensen die er wonen. 'Een oneindige studie geschiedenis', noemt hij zijn verblijf. Dat is geen klus die in vijf luttele jaren tot een goed einde kan worden gebracht.

De Britten ademen hun geschiedenis. Hun instituties zijn eeuwenlang min of meer intact gebleven. Dit is een van de verklaringen voor het onbegrip tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europees continent, dat meer turbulentie heeft gekend. Het is het verbindende thema van bijna alle stukken die Van IJzendoorn voor de Volkskrant, De Groene Amsterdammer en het Historisch Nieuwsblad schreef. Veel van die stukken zijn gebundeld in Koel Brittannïe. Het boek geeft blijk van Van IJzendoorns ongebroken fascinatie voor het land dat zich met de Brexit mentaal nog verder van Europa heeft verwijderd. Elk stuk getuigt van het plezier dat hij eraan beleeft om de Nederlandse lezer daarvan deelgenoot te maken. Alsof hij nog dagelijks wordt verrast door rare Britten die allang zijn landgenoten zijn.

Koel Brittannië - De behoudende ziel van de Britten

Non-fictie
Patrick van IJzendoorn
Prometheus; 367 pagina's; euro 19,99.

Meer over