Nieuw netwerk moet klassieke muziek voor iedereen zichtbaar maken

De klassieke muziek is vanaf vandaag een breed netwerk rijker dat het muziekleven moet versterken en het maatschappelijk draagvlak voor 'klassiek' vergroten. De Klassieke Muziek Coalitie is een verband van zestien koepelorganisaties, die gaan samenwerken om de zichtbaarheid van klassieke muziek te verbeteren, zowel voor publiek als politiek.

Een concert van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Foto anp

Aangesloten zijn koepels voor orkesten, conservatoria, componisten, amateurmusici, impresariaten, zalen, muziekhandelaren en podiumkunsten. 'De missie is al die organisaties te verbinden om zo het muziekleven te versterken', zegt Gabriël Oostvogel, voorlopig voorzitter van de coalitie. Oostvogel is tot eind dit jaar directeur van concert- en congresgebouw De Doelen in Rotterdam. 'We zijn erin geslaagd de verschillende belangen in de klassiekemuzieksector te overbruggen', aldus Oostvogel.

Hij wijst erop dat klassieke muziek 'van oudsher is verweven met andere muziekgenres, bijvoorbeeld doordat veel musici, ook die in de pop en de jazz, op de klassieke manier een instrument leren bespelen'. Tot nu toe bestaat de klassiekemuziekketen van 'producent' naar publiek vooral uit losse schakels, zegt Oostvogel. 'Het gaat erom samen een stap verder te komen. De politiek vraagt weleens: 'Met wie moeten we praten?' als het om de hele sector gaat. Welnu, de coalitie kan een gesprekspartner zijn.'

Bij de term klassieke muziek wordt vaak in de eerste plaats gedacht aan orkesten, want dat zijn de zichtbaarste exponenten van een veel groter systeem. 'Naast de orkesten is er ook een enorm muziekcircuit waarin kleine concertjes worden gegeven, bijvoorbeeld in historische gebouwen. Het is goed dat iedereen weet van elkaars bestaan en een platform heeft om elkaar beter te leren kennen. Door betere samenwerking hopen we de sector te versterken.'

In de popmuziek bestaat een dergelijk platform al: de Popcoalitie. Vandaag is de officiële lancering, op de Buma Classical Convention, een symposium voor klassieke muziek.

Gabriël Oostvogel, voorlopig voorzitter van de coalitie. Foto Annelies van der Vegt
Meer over