Canon Ruimtelijke ordening

Rijksstraatwegenplan..

Aan het begin van de 19de eeuw werdbegonnen met een stelsel van rijksstraatwegen.Een groot deel van hetvervoer ging nog over water. In 1821waren er ruim veertig rijksstraatwegen.Aanleg en onderhoud ervanraakten op de achtergrond toen deaanleg van spoorwegen vroeg omveel kapitaal en aandacht.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stationsontwikkeling Den Bosch

De manier waarop in Den Bosch hetstation en omgeving werden vernieuwdheeft navolging gekregen. Inhet Paleiskwartier vormen kantoren,woningen, winkels en gebouwenvoor onderwijs en cultuur een nieuwdeel van het centrum. De overheidnam het voortouw in een publiek-privatesamenwerking bij de totstandkomingvan het gebied, ondermeer meteen nieuwe rechtbank. Alle grote stationsgebiedenworden nu verbouwd.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stokstraatkwartier Maastricht

Een overbevolkte achterbuurt werdop aandrang van Monumentenzorggesaneerd. Achter de oude gevels werdennieuwe gebouwen opgetrokken.Kritiek was dat de oude gevels nietmeer dan een decor waren, en dat deoorspronkelijke bewoners moestenvertrekken. Deze kleinschalige stadsvernieuwing(in plaats van grootschaligekaalslag) werdwel een succes. Tegenwoordigis de Stokstraat een vande duurste straten van Nederland.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tielerwaard

De Tielerwaard was nat en onvruchtbaarland. Met de ruilverkaveling in1970, met uitruil van landbouwgrond,betere afwatering en beterewegen, kwamdaar een eind aan. Metde Landinrichtingswet van 1985 stoptede ?harde? ruilverkaveling. Agrarischebelangen moesten worden gecombineerdmet infrastructuur, woningbouw,industrie, recreatie en? steeds vaker ? natuurbeheer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tuindorp Heveadorp

Stadswijken met een dorps karakter,dat zijn tuindorpen. Vooral tussen1915 en 1925 gebouwd, soms door woningbouwverenigingen,soms doorondernemers met een sociale inslag.

Zie reportage op pagina 41

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vinex Leidsche Rijn

VINEX staat voor Vierde Nota voor deRuimtelijke Ordening Extra (1991).Grootschalige woningbouw zouplaatsvinden in en aan de stad. Beloftesover goed openbaar vervoer werdenvaak niet ingelost. Leidsche Rijnin Utrecht is met 30.000 woningen degrootste nieuwbouwlocatie. Bruggenen overkapping van snelweg A2 moetenhet stadsdeel verbinden metUtrecht, net als treinstations, fietsverbindingenen een snelle buslijn.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Waddenzee

De Waddenzee is de speelplaats vangrote en strijdige belangen; die vanecologie, visserij, recreatie, gaswinningen toegang tot havens. In de DerdeNotaWaddenzee is ?een evenwichtgevonden? tussen ecologie, energieen economie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zuid-Willemsvaart

Waterwegen zijn bepalend geweestvoor de ontwikkeling van Nederland.Nieuwe kanalenstelsels als de Zuid-Willemsvaart moesten eind 19deeeuw ontginningen en handel bevorderen.Elders volgden de Nieuwe Waterwegen het Noordzeekanaal.

Zie reportage hierboven

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden