Opinie

Voorkom dat mensen onder minimum moeten werken

Foto ANP

Als er één groep is die er als gevolg van het regeerakkoord niet op vooruit gaat, dan zijn dat mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten onder het minimumloon gaan werken wanneer zij geen volledige verdiencapaciteit hebben.

Met de invoering van deze 'loondispensatie' hoeven werkgevers minder loon te gaan betalen. Maar feitelijk doen werkgevers dat nu al. Een werkgever krijgt namelijk een deel van het minimumloon dat hij nu betaalt gefinancierd door de gemeente op grond van de Participatiewet.

Het is daarom een raadsel waarom die subsidie nu wordt ingetrokken. Het regeerakkoord biedt hiervoor evenwel de oplossing: de daardoor vrijkomende middelen worden ingezet voor het creëren van extra beschutte werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking.

De zwakste en waarschijnlijk minst vermogende groep in de samenleving moet dus de lasten gaan dragen van het creëren van extra beschutte werkplekken.

Anderzijds geeft de regering 1,4 miljard cadeau aan investeerders door de dividendbelasting te schrappen, zonder dat het effect daarvan is onderzocht en bewezen. Dit geeft geen vertrouwen in de toekomst, maar wél een heel ongemakkelijk gevoel.

Ik hoop dat de Tweede Kamer eenzelfde gevoel bekruipt en voorkomt dat mensen in de toekomst onder het minimumloon moeten gaan werken.

Saskia Wurpel, Amsterdam

Meer over