OpinieLezersbrieven

Tijd om iets nieuws te proberen: garantiebaan schept veel extra banen

De ingezonden lezersbrieven van zaterdag 25 augustus.

Redactie
Een bezoeker van de  Werk3Daagse van het UWV, 10 oktober 2013 in Rotterdam. Beeld Hollandse Hoogte
Een bezoeker van de Werk3Daagse van het UWV, 10 oktober 2013 in Rotterdam.Beeld Hollandse Hoogte

Brief van de dag: vervang uitkering voor gegarandeerd werk

De laatste tijd is er weer veel te doen rond werk en sociale zekerheid. We willen mensen meer inkomenszekerheid bieden, maar een basisinkomen is een veel te dure oplossing. We willen minder gedwongen zzp’ers, maar hoe prikkelen we werkgevers om meer mensen in vaste dienst te nemen? We willen mensen die langdurig geen werk hebben aan het werk helpen om zo hun kwaliteit van ­leven te verbeteren, maar we krijgen werkgevers niet zo ver ze aan te nemen. En we willen gediscrimineerde minderheden en vluchtelingen de kans bieden al werkend te leren, maar ook zij komen moeilijk aan de bak.

Tot nu toe zoeken we de oplossing in een uitdijend stelsel van wetgeving, regelingen en begeleidingstrajecten. Het kost bakken met geld en het helpt nauwelijks. Het aantal mensen met een uitkering schommelt al jaren tussen de 1,3 en 1,6 miljoen en het aantal zzp’ers ­bedraagt al rond de 2 miljoen. Het is daarom tijd om iets nieuws te proberen. Waarom vervangen we de uitkeringen niet voor een systeem van gegarandeerd werk? Geef mensen recht op zo veel uren werk dat zij daarmee hetzelfde verdienen als in een bijstandsuitkering. Dat biedt alvast de zekerheid van een basisinkomen. Daarbij krijgt iedereen een werkomgeving en doet werkervaring op.

Waar halen we dit werk vandaan? We geven werkgevers voor een bepaald aantal vaste dienstverbanden (bijvoorbeeld per 10 fte’s) het recht de kosten van één garantiebaan af te trekken van de loon- en premieafdrachten. Voor de werk­gever is deze werknemer dan gratis. De werknemer krijgt het normale cao-loon en werkt zoveel uren per week dat hij er het bedrag van een bijstandsuitkering aan overhoudt. Dit kost de sociale verzekering premie-inkomsten, maar bespaart hetzelfde bedrag aan uitkeringen, plus de kosten van uitkerings­instantie en arbeidsbemiddeling.

De werknemer heeft als extra voordeel dat hij onbeperkt mag bijverdienen. ­Bovendien doet hij nuttige ervaring op, waardoor hij later kan overstappen naar een volledige baan. Werkgevers die hiervan gebruikmaken, hebben er een gratis arbeidskracht bij en daarmee een concurrentievoordeel. Ze hoeven niet mee te doen, maar dan hebben ze dit voordeel niet. Tenslotte maken we werknemers schaars, zodat er ook wat meer druk komt om de lonen te verhogen.

Een belangrijk voordeel van dit idee is dat het ook experimenteel, stapje voor stapje en zelfs lokaal kan worden ingevoerd. Het grote voordeel van zekerheid en werk voor iedereen maakt het waard dit idee eens te proberen

Peter Simon, Apeldoorn

null Beeld Bas van der Schot
Beeld Bas van der Schot

Prettig idee

Bij mijn hondenopvang is het volstrekt normaal (en verplicht) dat het inentingsboekje van de hond wordt meegegeven. Zonder ingeënte hond geen opvang. Er zijn een zestal vaccinaties verplicht waaronder parvo, honden­ziektevirus en kennelhoest.

Prettig idee voor het baasje dat de veiligheid zo geborgd is. Heb ik er problemen mee, dan kan ik een alternatief zoeken zonder deze verplichting en veiligheid.

Nu de kinderopvang nog….

Renée C. Walhain-van der Stoel, Den Haag

Elfstedentocht 2.0?

Steeds meer ultrasporters richten zich net als Maarten van der Weijden op het neerzetten van bovenmenselijke prestaties. Misschien moeten we dat maar ­accepteren en er een nuttige draai aan geven. Gezien de klimaatopwarming (hete zomers, slappe winters) is de kans op een klassieke Elfstedentocht vrijwel nihil. Is het een idee om voortaan om de vijf jaar een ‘Elfstedentocht 2.0’ te houden? Voor zwemmers. Alleen degenen die meer dan een miljoen euro sponsorgeld voor een goed doel ophalen, mogen deelnemen. Voor de liefhebbers van dergelijke evenementen wordt het spannend: welke deel­nemer brengt het meeste geld in, wordt het totale bedrag van vorig jaar overschreden, wie haalt de eindstreep, wordt de recordtijd verbroken? Plus de onzekerheid of het wel ‘oan giet’ qua blauwalg enzo. Als we het ergens aan het eind van de zomer doen, is het ook nog goed voor de krantenoplages en trekt het de nodige toeristen uit Amsterdam richting Friesland. Doen we het niet, dan gaan ze toch wel 200 kilometer hardlopen of zes keer tegen een te hoge berg op fietsen. Je houdt het niet ­tegen.

Ronald Gertsen, Voorschoten

Hobostraat

De bewoners van de Hobostraten en -pleinen in Leiderdorp, Oldenzaal, ­Helmond en Etten-Leur lijken mij slimmer dan de angsthazerige homofobe Zaankanters in hun nieuwe muziekwijk (Ten eerste 24, augustus). Immers in die andere hobo-gemeenten hebben de bewoners kennelijk wel geweten dat bij de instrumentennaam ‘hobo’, anders dan bij ‘homo’, de klemtoon op de tweede lettergreep valt. En al spreek je ‘hobo’ toch uit met de klemtoon op de eerste lettergreep, dan is een hobo in het Engels altijd nog een zwerver, vagebond of landloper. Die kan ook heteroseksueel zijn.

Bob Berkemeier, Uithoorn

Giechelen

Loop al weer een paar dagen te giechelen, wist niet dat ik dat nog kon.

Oorzaak: Peter de Wit: vier tekeningetjes over ‘Sigmund meets Otto de Mottoman’.

Dank je Peter voor deze vrolijke-feministische ontregeling!

Irene Beuker Orloff, Amsterdam

null Beeld Peter de Wit
Beeld Peter de Wit

Geen stem van mij

CDA, ChristenUnie, D66: weet dat ik bij de komende verkiezing(en) zeker niet op u ga stemmen als de dividendbelasting mede onder uw verantwoordelijkheid wordt afgeschaft. (De VVD komt sowieso voor mij niet in aanmerking) . Geen haar op mijn hoofd zal dat ook maar een seconde overwegen. Waarom? Helder wordt dat uiteen gezet in het commentaar van de Volkskrant (O&D, 21 augustus): Onbegrepen plan. Afschaffing van de dividendbelasting kost nu al 2 miljard euro. Dat geld kan zoveel slimmer worden besteed.

Bert Beuving, Druten

Chantage

Natuurlijk is het erg om te merken dat de politici die onze regering vormen, zonder degelijke onderbouwing, op ­gevoel, grote financiële beslissingen ­nemen. Ook is het onbegrijpelijk dat voor democratische politici een onder elkaar in een achterkamertje gemaakte afspraak heilig is, terwijl de beloften uit de verkiezingsprogramma’s achteloos worden aangepast. Maar dat de Nederlandse regering zwicht voor zelfbedachte (?) chantage is wel het ergste. Misschien gaan bedrijven hun hoofdkantoor wel verplaatsen? Oh jee, hier hebt u twee miljard!

Je bent trots op je land, maar deze ­heren maken dat je je schaamt voor zijn regering.

Lodewijk Hegenbarth, Bilthoven

Verwondering

Kijkend naar de iconische binnenkomst van Maarten van der Weijden, stoorde het mij dat Rutte daar ook een graantje van de aandacht mee wilde pikken. Ruim 2,5 miljoen heeft de actie voor kankeronderzoek opgebracht, een prachtig bedrag. Maar onze Mark presteert het om rond diezelfde tijd het geven van 800 keer zoveel aan toch al vermogende buitenlanders te verdedigen. Hier rest mij verwondering.

Marianne van der Lee, Delft

Geen rationele basis

Zelfs het CPB kon geen rationele basis geven voor de afschaffing van de dividendbelasting. Voor de discussie wil ik een aantal elementen bijdragen:

1. Behalve het Verenigd Koninkrijk hebben alle westerse landen een dividendbelasting, veelal hoger dan in ­Nederland.

2. Als de afschaffing Nederland aantrekkelijker maakt als vestiging voor multinationals zal de vraag naar de aandelen ervan wellicht groter worden, dus tot hogere aandelenkoersen leiden. Dit is leuk voor beleggers en pensioenfondsen.

3. Nederlandse aandeelhouders in buitenlandse bedrijven mogen voor de inkomstenbelasting een deel van de in het betreffende land ingehouden dividendbelasting als voorheffing aftrekken tot maximaal het in Nederland geldende percentage van 15 procent. Betekent dit dat het na de afschaffing niet meer kan?

Kortom alles bijeen: geen rationaliteit, vaagheid, onzekerheid; het beste is als de VVD dit gedrocht van de neoliberale religie loslaat.

C. Meershoek, Voorschoten

Zwemmen

Maarten van der Weijden heeft met 163 km zwemmen 2,5 miljoen euro ingezameld voor kankeronderzoek. Dat is 15.337,42 euro per kilometer. Nu staat het kabinet voor de zware taak 2 miljard euro in te zamelen voor een donatie aan buitenlandse aandeelhouders. Omgerekend moet Mark Rutte met zijn ploeg daar 13040 km voor zwemmen in open water met poepbacterieën. Dat is 543,33 km de man/vrouw. Ik zeg: DOEN.

Sander Loos, Soest

null Beeld Bas van der Schot
Beeld Bas van der Schot

Ondernemen is leuker zonder dan met personeel

We zijn een relatief klein, maar succesvol innovatief adviesbureau. Naast de drie adviseur-aandeelhouders hebben we zes man personeel. Senioriteit is in ons vak en voor onze opdrachtgevers een vereiste om succesvol te zijn. Mede in dat licht hebben we vorig jaar voor het eerst een 60-plus- medewerker aangenomen, ook gemotiveerd om juist hen de kansen te bieden die ze verdienen. Uiteraard eerst een jaarcontract met een maand proeftijd.

Twee weken na afloop daarvan wordt de medewerker ziek: griep. Een week daarna krijgen we de melding dat het niet griep is, maar een burn-out als gevolg van de zes weken werken daarvoor. We zijn een half jaar van verplichte re-integratietrajecten verder en weten nu dat het niet gaat om de vraag of deze doelgroep fysiek kwetsbaarder is, maar om de vraag of ze hun ijzersterke rechten niet misbruiken om weer een jaar (plus extra WW-jaren daarna) dichter bij de AOW-leeftijd te komen. Onwil om te werken wordt door de wetgever ondersteund. Onze winst voor dit jaar is meer dan verdampt. Erger nog: onze lust tot ondernemen idem.

We hebben besloten om, als we het dienstverband van die werknemer al overleven, toch tot bedrijfsbeëindiging over te gaan. Het is zowel financieel als qua werkplezier lucratiever in dit land om als zelfstandigen zonder personeel door te gaan, dan als onderneming met personeel. Leve de verzorgingsstaat.

Naam en adres bij de redactie bekend

Combinatie

In de vorige zaterdageditie van de Volkskrant (Zaterdag, 18 augustus) werd de ­tegenstelling beschreven in de visie op voedselproductie van ‘technologen’ en ‘ecologen’. Het werkelijke probleem is het denken in deze twee hokjes. Het lijkt soms wel een ouderwetse geloofsstrijd. Duidelijk is ook dat de fixatie van de technologen op een zo laag mogelijke kostprijs per kilogram product tot een ‘race to the bottom’ heeft geleid. Daarnaast voeren bedrijven die verdienen aan de export van Nederlandse technologische productiekennis naar landen met lagere milieueisen, de concurrentie op.

De landbouwkundige werkelijkheid in Europa is divers en zeer divers wanneer Afrika erbij wordt betrokken. Een deel van de oplossing voor de voedselproductie ligt in het verlaten van het slechts in twee benaderingen denken. Pas ‘technologische’ productie toe daar waar deze zonder milieuschade kan worden uitgevoerd. Pas ‘ecologische’ productie toe daar waar dat beter is in verband met het behoud van het milieu. Maar denk ook aan toepassing van een scala aan mengvormen van beide systemen die specifiek voor plaatselijke omstandigheden zijn gemaakt. Gebruik de goede elementen van beide systemen om nieuwe systemen te ontwerpen gericht op duurzame productie en milieubehoud op oneindige termijn. Bedenk dat er ook benaderingen kunnen zijn die bij geen van beide systemen, of mengvormen, passen.

De echte uitdaging voor landbouwkundigen zit echter in het ontwerpen en doen toepassen van landbouwproductiesystemen die oneindig duurzaam zijn en tegelijkertijd direct de vraag naar voedsel beperken, dat wil zeggen de bevolkingsgroei afremmen of stoppen. In plaats van alleen maar aan productie te denken en te werken, zet een dergelijke combinatie pas echt zoden aan de dijk.

Ari Everaarts, Lelystad

Brievenbussen

Suggestie: Laat al die brievenbussen staan – maar maak ze niet elke dag leeg.

Geef op elke bus duidelijk aan op welke dagen ze worden gelicht. Bijvoorbeeld: de ene bus op maandag en woensdag. Een andere bus op dinsdag en donderdag.

Die leuke kaartjes van oma aan het kleinkind mogen best een dagje later aankomen. Zo heeft iedereen zijn zin: Oma hoeft niet zo ver te lopen en PostNL kan efficiënter werken.

Wim van Kooten, Amsterdam

Geen onschuldige pedanterie

In het artikel over de laatdunkende bijklank van het woord laagopgeleid (Economie, 22 augustus) wordt onderzocht welke alternatieven er zijn. Wat onvermeld blijft, is dat het bij uitstek hoop­opgeleiden zijn die in termen van hoog- en laagopgeleid spreken en denken. ­Onschuldig is deze pedanterie niet, het gaat ook over macht: wie spreekt en ­beslist over wie.

Beter zou zijn opleidingsduur te ­benadrukken in plaats van -niveau. ­Vervang laag- en hoog- door kort- en langopgeleid. Dan wordt meteen duidelijk dat de eerste groep slechts een korte instructietijd nodig heeft om maatschappelijk actief te worden – wat goed is komt snel – en de tweede groep daar (veel) langer bij ondersteund moet worden. Dat alles gebaseerd op solidariteit van kortopgeleiden met langopgeleiden.

O. Schneider, Brussel

Overweging

Nog een overweging: in plaats van laagopgeleide en hoogopgeleide mensen kun je ook spreken van praktisch opgeleide en theoretisch opgeleide mensen.

Betty van Kraaikamp, Vriescheloo

null Beeld Bas van der Schot
Beeld Bas van der Schot

Knikje

Grijze haren maken tien jaar ouder (Brieven, 22 augustus)? Zeker, maar draag geen kleding in alle tinten grijs of zwart! Kleuren geven de jonge frisse blik, juist bij grijze/witte haren.

M. van Pul, Nijmegen

Serieus

Sinds ik mijn haar grijs verf word ik ­eindelijk serieus genomen!

Guus Pisters, Maastricht

Mazelenellende

Tijdens mijn geneeskundestudie aan de VU liep ik vier maanden co-schap kinderneurologie in 1970. Op die afdeling lagen vijf kinderen (onder anderen een baby van 10 maanden), die ten gevolge van een uit de hand gelopen mazelen­infectie een waterhoofd hadden ontwikkeld.

Mijn hart brak als ik die kinderen (met die zware, moeilijk in balans te houden hoofdjes) op schoot nam. Dat beeld raak ik nooit meer kwijt.

Ik dankte God op mijn blote knieën, dat, toen onze kinderen geboren werden, de mazelenvaccinatie reeds in het Rijksvaccinatieprogramma zat.

Engelien Bults-Vlaar, gepensioneerd medicus, Blokker

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden