Commentaar

SCP-rapport toont dat de werkelijkheid vrolijker en luchthartiger is dan media je laten geloven

Commentaar

SCP bevestigt dat de werkelijkheid vrolijker en luchthartiger kan zijn dan wat de media opdienen.

Kinderen spelen in de sneeuw in Rotterdam Foto anp

Veel mensen kennen de ervaring wellicht: na enige tijd te zijn ondergedompeld in je Twitterfeed (die bol staat van de maatschappelijke spanningen, scheldpartijen tussen gestudeerde mensen en aankondigingen van het einde van onze beschaving), ga je even naar buiten voor een frisse neus, en zie: de vogeltjes fluiten in de bomen, ook in de oude stadswijken waar eenieder gelukkig achter de geraniums en zijn pas gerenoveerde raamkozijnen met dubbele beglazing zit, de bakkersjongen spreekt je vrolijk toe en in de tram kwetteren vriendinnetjes van deze en gene origine al net zo vrolijk als de vogeltjes in de bomen.

En dat is dan nog maar de stad. Wie die verlaat, wordt betoverd door de keurig aangeharkte schoonheid van 's lands dorpen en de overdonderende vriendelijkheid van eenieder tot wie je het woord richt.

Misschien is dit een iets te rooskleurig beeld, maar de ervaring dat de werkelijkheid vrolijker en luchthartiger kan zijn dan wat de media opdienen - en niet alleen de sociale media natuurlijk - werd gisteren bevestigd in de jongste editie van De sociale staat van Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook de gevestigde media berichtten met een ietwat verbaasde toon dat volgens dat rapport Nederlanders nu 'iets positiever' zijn over immigranten dan een kwart eeuw geleden.

Op de vraag 'vindt u over het algemeen dat er te veel mensen van een andere nationaliteit in ons land wonen' gaf begin en eind jaren negentig ongeveer de helft van de respondenten een positief antwoord. Maar sindsdien - en gelijktijdig aan een serie populistische stembusrevoltes - daalde het gestaag naar het huidige peil van 31 procent - en dat is ná de 'vluchtelingentsunami' van 2015.

Lees hier het 'ietwat verbaasde' artikel terug van de Volkskrant

Hoe staat Nederland ervoor? Voor het eerst heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn onderzoek hiernaar vergeleken met dat van 25 jaar geleden. En die vergelijking pakt opvallend positief uit. (+)

Foto anp

Het SCP spreekt heel voorzichtig van 'een zwakke opwaartse trend in de acceptatie van migranten'. En er is reden genoeg om voorzichtig te zijn: zo is 45 procent van de respondenten het eens met de stelling dat 'de West-Europese leefwijze en die van moslims onverenigbaar zijn'. En elders in het rapport wordt onderzoek geciteerd waarin 57 procent van de respondenten 'een groot conflict zien tussen allochtonen en autochtonen'.

Een zwak opwaartse trend dus, en een die de media bijna collectief gemist lijken te hebben.

Het SCP-rapport bevat nog meer goed nieuws. Zo hoort Nederland 'bij de Europese top' als het gaat om vertrouwen in het nationale parlement. Circa 80 procent is tamelijk of zeer tevreden met de wijze waarop de democratie functioneert. Toegegeven, de helft van het land gelooft geen enkele invloed te hebben op wat de regering doet en denkt niet dat ministers veel geven om wat 'mensen zoals ik' denken. Maar die cijfers zijn stabiel, net zoals (tot voor kort) de steun voor referenda: 'Grosso modo zijn Nederlanders niet cynischer over de politiek dan in 1992.'

Van een ruk naar rechts is geen sprake, aldus het SCP. Niet zozeer de opvattingen van kiezers zijn veranderd, als wel hun stemgedrag en het aanbod van politieke partijen, luidt de verklaring. 'Opvattingen die er voorheen ook al waren, (...) worden nu officieel vertegenwoordigd.' Tegelijk bevestigt het rapport dat interculturele spanningen door de meeste mensen belangrijker worden gevonden dan bijvoorbeeld de kloof tussen arm en rijk, die iets is gegroeid.

De experts en de duiders en de social warriors moeten na lezing van het rapport vooral weer in hun stellingen duiken en verder strijden, maar alle andere mensen kunnen deze statistieken, die zich over een langere periode uitstrekken, begroeten als signaal van hoop. Niet meer, maar ook niet minder.

Meer over