Premier William Marlin verwacht onterecht een blanco cheque

Commentaar

Sint Maarten wordt niet door Nederland gegijzeld, maar door zijn eigen premier.

Premier William Marlin van Sint Maarten in gesprek met Koning Willem-Alexander. Op de achtergrond oud-minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en gouverneur Eugene Holiday. Foto anp

In eerste instantie leidde de orkaan Irma, die Sint Maarten op 6 september aandeed, tot saamhorigheid tussen dit autonome land binnen het koninkrijk en het verre moederland. Nederlandse militairen brachten ter plekke enige orde in de chaos, en de nationale hulpactie voor de slachtoffers van de ramp bracht 13,3 miljoen euro op. Weliswaar een fractie van het benodigde bedrag, maar toch een tastbaar blijk van betrokkenheid.

Ruim anderhalve maand later vormt Irma een bron van onmin tussen Nederland en Sint Maarten. De Nederlandse regering is bereid substantieel bij te dragen aan de wederopbouw van het eiland - waarmee naar schatting ruim een miljard euro zal zijn gemoeid - maar verbindt daaraan de voorwaarde dat Sint Maarten instemt met de vorming van een Integriteitskamer en met de stationering van Nederlandse marechaussees en douaneambtenaren. Sint Maarten ziet hierin een schending van de autonomie waarmee Den Haag in 2010 heeft ingestemd. Vooralsnog lijken de partijen niet nader tot elkaar te komen.

In de geprikkelde reactie van premier William Marlin van Sint Maarten klinkt onvoldoende het besef door dat het autonome land zijn wederopbouw niet zelf zal kunnen bekostigen en dat de Nederlandse regering goede redenen heeft om geen blanco cheque te verstrekken. Niet alleen is de regering van Marlin, ook naar het oordeel van de eigen bevolking, na de ramp van 6 september in gebreke gebleken, ze werd voor die tijd al geassocieerd met corruptie en wanbestuur. De autonome status van Sint Maarten impliceert niet het recht om vrijelijk over honderden miljoenen euro's van het moederland te beschikken.

Voorlopig zijn Marlin en de Nederlandse regering tot elkaar veroordeeld. Hopelijk staat de trots van de eerste de wederopbouw van zijn land niet nodeloos in de weg. Sint Maarten wordt niet gegijzeld door Nederland, zoals Marlin heeft betoogd, maar door zijn eigen premier. Voor de bevolking zou dit ook het goede moment kunnen zijn om de balans van zeven jaar autonomie op te maken. Als ze tot de conclusie komt dat ze beter af is zonder Marlin - en alles waar hij voor staat - is de orkaan Irma misschien nog ergens goed voor geweest.

Een bewoner van Sint Maarten ruimt de schade op van orkaan Irma die begin september over het eiland raasde Foto anp