LezersbrievenZaterdag 8 augustus

Over Nederland kleuterland, mondkapjes, Gerard Reve, geloof, kernwapens en 'zwakke functies’

De lezersbrieven van zaterdag 8 augustus.

Mensen met mondkapjes bij de Koopgoot. In Rotterdam is het vanaf woensdag verplicht om niet-medische mondkapjes te dragen op drukke plekken. Beeld ANP
Mensen met mondkapjes bij de Koopgoot. In Rotterdam is het vanaf woensdag verplicht om niet-medische mondkapjes te dragen op drukke plekken.Beeld ANP

Brief van de dag: niet alleen verkoopsters smeerolie de Bijenkorf

De smeerolie van de Bijenkorf, dat dit jaar 150 jaar bestaat, waren echt niet alleen verkoopsters. Een half jaar lang heb ik in 1979 als liftboy in dit ­warenhuis de lift bediend voordat ik in dienst moest.

De instructie voor liftbediening kreeg ik van een ervaren oudere man, gekleed in een grijs kostuum met stropdas en het Bijenkorflogo op het colbert. Klanten werden in die tijd nog naar de ­verlangde etages gebracht.

Het belangrijkste wat je werd geleerd was dat de lift niet voor ­iedereen was bedoeld. Moeders met een kinderwagen kregen altijd voorrang. Want wie de moeite deed om met een kinderwagen naar de Bijenkorf te komen, was zeker een potentiële klant, al nam dat wel de liftruimte in van drie andere personen. Ook het uiterlijk van bezoekers was een graadmeter.

Je maakte een rit van begane grond naar boven en vice versa ­altijd helemaal af, en het kon dus wat langer duren voordat je weer op de oorspronkelijke etage arriveerde. Gemopper en gedrang alom dan, maar als het echt ruzie werd, nam je de contactsleutel eruit en verdween voor 10 minuten naar achteren. Daarna hervatte je de dienst gewoon weer met een lege lift.

Eén keer kwam een wat oudere dame met hondje en bontjas naar me toe en beloofde me een stuiver (5 guldencent) als ik haar direct naar de eerste etage bracht, ­Damesmode. Toen ik weigerde, was ze beledigd. Ik baalde later van mijn diensttijd.

Bart Buys, Zwanenburg

Kleuterland

Ik hoop en denk dat Nederland geen kleuterland is, zo spreekt premier Rutte het volk toe. Het werkelijke probleem is dat Nederland dit wel is. Bij elke coronamaatregel van de overheid zijn er grote groepen die de maatregel onzin vinden, zich afvragen ‘waarom ik en niet de ander’ en weigeren mee te werken. Dit zijn duidelijke uitingen van ‘kleutergedrag’. Het wordt tijd dat de overheid duidelijke grenzen stelt.

Het volk opvoeden is niet populair, maar wel nodig. Nederland is een prachtig land. Rutte wordt niet moe dit te benadrukken. Hij schrikt als volbloed liberaal terug voor autoritair overheidsingrijpen, maar soms moet je als ‘vader des vaderlands’ autoritair durven zijn, omdat een liberale opvoeding niet per definitie een grenzeloze opvoeding is.

Martin van den Berg, Utrecht

Raampje open

‘Het beste advies dat we nu kunnen geven is: zet de airco uit en de ramen open’, zegt het RIVM. Laat dat nu bij de nieuwe tram die eind deze maand in Amsterdam in gebruik genomen wordt niet kunnen. Terug naar de tekentafel dus met dat ontwerp. En niet alleen bij die nieuwe tram: ook bij veel gebouwen, treinen, bussen en noem maar op kan er geen raampje open. Grotere aandacht voor energiebesparing is ten koste ­gegaan van onze gezondheid.

Niek van Dijk, Amsterdam

Mondkapjes

Het is allemaal toch niet een echt probleem, die mondkapjes. Ze zijn er in alle soorten en maten. En er is geen wet die ze verbiedt. Het is hetzelfde met de fietshelm. Buitenlanders verbazen zich er over dat wij niet verplicht een helm dragen. En toch zie je ze steeds vaker. Gebruikers hebben zelf besloten ze te gaan dragen, om wat voor reden dan ook.

Sterker: je bent als fietser op een racefiets een grote uitzondering als je geen helm draagt. Heeft geen wet of overheidscampagne voor gezorgd. Of het moesten de profwielrenners zijn die op tv fietsen. Eindeloze discussies over nut of onnut zijn niet nodig. Gewoon zelf nadenken en een beslissing nemen.

Martin Merkelbag, Amsterdam

Mondkapjes (2)

Als mondkapjes niet werken tegen besmetting maar alleen gedragen moeten worden om ons gedrag te beïnvloeden, dan kunnen we beter iedereen verplichten om een petje te dragen met de tekst ‘1,5 meter afstand houden’. Dat staat een stuk leuker, is minder hinderlijk en zo herken ik weer mijn medemensen.

Dick Kroese, Heerhugowaard

Geloof

In zijn bijdrage ‘Geloofsartikel’ getuigt Jean-Pierre ­Geelen van een nogal beperkte visie op religie. Volgens hem is de kern daarvan kennelijk het aannemen van allerlei zaken waarvoor wetenschappelijk ­bewijs ontbreekt. Dat een dergelijke ­samenvatting de lading niet dekt en dat het bij religie steeds draait om de eeuwige vraag hoe je een goed leven kunt leiden, kan empirisch worden aangetoond, bijvoorbeeld met een verwijzing naar de vele parabels die bij de evangelist Lucas zijn te vinden.

Mijn persoonlijke favorieten zijn ‘de verloren zoon’ en ‘de barmhartige samaritaan’. Of mondkapjes dragen een goed idee is, zal na lezing daarvan nog steeds een open vraag zijn, maar wie de tekst op zich laat inwerken kan wel iets dichter bij een antwoord komen op de vraag naar de zin van zijn of haar bestaan. ­Wellicht toch ook de moeite waard.

Reinout Wibier, Amstelveen

Gerard Reve

In een ogenschijnlijk milde vorm – in een lezersbrief wordt ‘slechts’ de vraag opgeroepen – biedt de Volkskrant een podium voor een oproep tot boekvernietiging (O&D, 2 augustus). Zo sijpelt de hysterie van sociale media, waar men de ander voortdurend monddood wenst te maken, langzaam maar zeker door tot de eerbiedwaardige krantenkolommen.

Dat de Volkskrant de gedachte om de boeken van Gerard Reve – want om hem gaat het – te vernietigen vermeldenswaard vindt, is schrijnend. Niet alleen omdat Reve een voortrekkersrol heeft vervuld in wat we de ­‘inclusieve samenleving’ zijn gaan noemen, maar vooral omdat hij vurig en met succes heeft ­gepleit voor het schrappen van het wetsartikel tegen godslastering. Mede dankzij Reve heeft de Volkskrant zich kunnen ontwikkelen van een gedienstige spreekbuis van het katholieke gezag tot een onafhankelijk medium dat zijn lezers ‘emphatischer’ zegt te willen maken.

Dat Gerri Eickhof gebukt is gegaan onder de schrijfkunst van Reve is te betreuren, maar dankzij het interview heb ik hem goed genoeg leren kennen om te vermoeden dat hij een oproep tot boekvernietiging niet zal steunen.

Jan Bos, Badhoevedorp

Snoeihard

De jonge Hongkongse vrijheidsstrijders hebben niet te klagen over aandacht in de westerse pers. Het lijkt wel of hun lot veel erger is dan dat van demonstranten elders in de wereld – ook al leggen die bij bosjes het loodje. Marije Vlaskamp kenschetst de uitvoering van de veiligheidswet in Hongkong als ‘snoeihard’.

Ik vraag me af hoe ze dat woord definieert, vergeleken met pakweg snoeihard in Syrië. Hanteren de journalisten van de Volkskrant een soort schaal van onderdrukking met bijbehorend – proportioneel – vocabulaire? Ik vermoed van niet. Het resultaat is woordinflatie, die ontstaat als een journalist heethoofdige activisten de toon laat zetten.

Josephine Bersee, Haarlem

Boeren

Onlangs protesteerden de boeren tegen een mogelijke verandering in het veevoer, want dat vonden zij ‘dierenmishandeling’. Gelet op de huidige hittegolf ga ik er dan ook logischerwijs vanuit dat ze hun weilanden vol zullen zetten met partytenten en parasols om hun zo geliefde vee te beschermen tegen de blakerende zon.

Hans van Noord, Utrecht

Vleeskuikens

Achter het korte bericht ‘Vleeskuikensector laks met regels’ gaat een wereld van leed schuil. Uit een steekproef van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat bij vier op de tien vleeskuikenbedrijven (plofkippen) overtredingen zijn vastgesteld.

Zo worden te veel kuikens in de stallen gehouden, terwijl de Wet dieren al tot wel 42 kilo kip per vierkante meter toestaat. Dat zijn meer dan 20 slachtrijpe kippen. Stelt u het zich eens voor. Ook is er sprake van een slechte kwaliteit van het strooisel. Bedoeld wordt daar ‘nat en plakkerig strooisel’, wat ontstaat door de uitwerpselen waarin de dieren hun leven lang (6 weken) staan. Dat leidt tot pijnlijke infecties aan de klauwen. De wet stelt een maximum aan het percentage kippen dat ontstekingen mogen hebben, maar dat wordt dus voor het gemak door kippenhouders niet bijgehouden. En het gaat niet om een paar kippen. Jaarlijks slachten we in Nederland ruim 600 miljoen kuikens.

De NVWA zegt slechts ‘foei’, met haar waarschuwingen en lage boetes. Wat echt nodig is, is de intrinsieke waarde van het individuele dier erkennen. Ook dat staat in de wet, zie artikel 1.3 Wet dieren: dieren hebben een eigen waarde ‘zijnde wezens met gevoel’. Er moet heel snel een einde komen aan de zieke vee-industrie. We moeten ons schamen: de minister, de sector en de consumenten. We kunnen beter als mensheid.

Paulien Edixhoven, Heiloo

Kernwapens

Kernwapens zijn verderfelijke wapens, helaas soms nodig voor nog verderfelijke regimes. Japan wilde niet capituleren, ondanks zeer zware conventionele bombardementen onder andere op Tokio.

Vele mensen in de Oost zuchtten en bezweken onder de Japanse bezetting, alleen al 13 miljoen Chinezen. Om Japan toch op de knieën te dwingen waren deze verschrikkelijke wapens nodig.

Mijn moeder, broertje en zusje waren er slecht aan toe in een Jappenkamp op Sumatra. Mijn vader stond, na aan de Birmaspoorweg als krijgsgevangene dwangarbeid te hebben verricht, begin augustus klaar voor transport naar Japan voor werk in kwikmijnen aldaar, een eindbestemming.

De atoombommen hebben zulks voorkomen. Ze hebben vele levens aan Japanse zijde geëist en mogelijk nog veel meer levens in de door Japan bezette gebieden bespaard. Ik beschouw mij, door de overleving van mijn ouders, als iemand die zonder deze bommen niet had bestaan, heb mijn leven er dus aan te danken, en velen met mij.

Dat is de keerzijde van de medaille, om over deze bommen na te denken. Het verderfelijke zit dus in de halsstarrigheid van overheersende regimes die dit soort draconische wapens nodig maakt.

Wouter Deelen, Leiderdorp

Dure zorgkosten

Mijn vader (78) wilde graag met de arts praten over de buitensporig hoge kosten van zijn behandeling. Hij benoemde vaak wat daar allemaal voor andere, meer zinvolle dingen mee gedaan konden worden. Maar de behandelend arts wilde het beslist niet met hem over geld hebben. Het heeft mijn vaders leven ­verlengd maar geen kwaliteit gegeven.

Jeannette Otte, Hillegom

Grenzen

In de Volkskrant een artikel over de blijvende problemen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de in het leven geroepen Taskforce om de duizenden asielaanvragen te beoordelen. Zolang ik mij kan herinneren, komen deze problemen, met tussenpozen, steeds weer naar de oppervlakte.

Ik vraag mij af: loopt ons kleine land niet al jarenlang tegen (goedbedoelde) grenzen aan van wat nog een verantwoorde opvang van asielzoekers is? Met andere woorden, moeten wij onze poorten open blijven houden voor iedereen in de wereld die problemen heeft en een beter leven zoekt? Hoe begrijpelijk hun motieven ook zijn?

Volgens mij hebben we de grens bereikt, zo niet overschreden, van wat wij als klein en overbevolkt land nog kunnen opnemen. Er zijn tekorten op vele gebieden (huisartsen, woningen, docenten, budgettaire et cetera). Maar zeker ook als het om welzijn en klimaat gaat, kunnen wij onze bevolking niet langer met meer dan 100 duizend inwoners per jaar laten groeien.

Misschien dat het tijd wordt voor een open, maar zeker ook rationele, nationale discussie hierover.

Harry Kampinga, Almelo

Vak

Robert Giebels legt de vinger op de zere plek. Telkens als er sombere interviews verschijnen van veelal jonge mensen die werkloos raken als gevolg van de coronacrisis, blijken die functies te hebben als ‘ouderen begeleider op Rijncruises’, ‘Help Desk medewerker’, ‘barrista’ en ga zo maar door. Nooit hebben ze doorgeleerd voor leraar, technicus of verpleegkundige, beroepen waar schreeuwend gebrek aan is. En zolang jongeren blijven kiezen voor, wat ik ietwat oneerbiedig noem, ‘zwakke functies’ in plaats van een écht beroep, zolang zal een groot deel van hen bij de minste of ­geringste economische tegenwind uit de boot blijven vallen. Als variant op een oude slogan zou ik hen willen toe­roepen: kies een vak!

Johan Smit, Voorhout

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden